Anunţ!

Asociația noastră începe următoarele cursuri/grupe:
- cu adolescente, având tema: "Ce trebuie să ştie o fată" (iar în cadrul grupului se vor discuta probleme ale adolescenţei, chestiuni care ţin de igiena personală, bunele maniere, etc.)
- cu femei (unde se vor discuta probleme de cuplu, de creşterea copiilor, etc.)
- grup de părtăşie cu familii (cupluri)
- club de lectură creştină şi nu numai
- curs de croitorie
- ocultismul şi pericolul pe care îl reprezintă
Specificăm: întâlnirile sunt săpatămânale. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară la domiciliul nostru (în Hunedoara) şi vă rugăm să ne contactaţi la adresa: elena_reinerth7@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag!

DONEAZĂ 2%/ Donate

Datele noastre sunt:
Asociaţia Creştin Umanitară Flacăra Speranţei, cod fiscal 23898629, cont bancar RO32BTRL06301201P92687XX, Banca Transilvania.
Our datas: bank account RO32BTRL06301201P92687XX Tansilvania Bank.

marți, 26 mai 2009

Când asculţi călăuzirea lui Dumnezeu

Această poveste este cunoscută, dar poate tu nu ai citit-o încă.

Dacă voia Domnului nu ne conduce, atunci nici harul Lui nu ne protejează.

Această poveste vă va da fiori, fiori de încântare….

Un tânăr a mers la studiul biblic de miercuri seara. Pastorul învăţa despre subiectul ascultării de Dumnezeu şi a voii Sale. Tânărul nu s-a putut opri să nu se întrebe: Dumnezeu mai vorbeşte încă oamenilor?

După studiu, a ieşit cu un prieten la o cafea şi o plăcintă şi au început să discute despre mesajul din studiul serii. Mulţi vorbesc despre felul în care Dumnezeu îi călăuzeşte pe cale. Era aproape 10 când tânărul s-a suit în maşină pentru a se întoarce acasă. Odată aşezat la volan a început să se roage: „Doamne, dacă Tu încă vorbeşti oamenilor, vorbeşte-mi şi mie. Vreau să Te aud şi vreau să fac tot posibilul pentru a Te asculta.”

Cum conducea el aşa, avu un gând de a intra la un magazin pentru a cumpăra 4 litri de lapte. A scuturat din cap şi a întrebat cu voce tare: „Doamne, acesta eşti Tu?”

Cum n-a auzit nici un răspuns, a continuat drumul. Dar gândul i-a revenit în duh: „Cumpără 4 litri de lapte!” Tânărul şi-a amintit de Samuel, care n-a recunoscut vocea imediat vocea Domnului şi a alergat la Eli gândindu-se că el îl chemase. „OK, Doamne, în cazul în care Tu mi-ai vorbit, eu am să cumpăr lapte!” Asta nu prea semăna cu un test important de ascultare, putea oricând să folosească el însuşi laptele pe care-l cumpăra. S-a oprit, a cumpărat laptele şi s-a gândit să meargă acasă. Mergând pe şosea a simţit dintr-odată un imbold: „întoarce pe strada asta”. „M-am ţicnit”, îşi zise şi îşi continuă drumul, dar gândul reveni aşa că întoarse către dreapta. Îşi zise pe un ton amuzat: „OK, Doamne, vin.” Intră pe o stradă cu case şi dintr-odată simţi nevoia să se oprească. Opri maşina şi se uită în jur. Se afla într-un cartier semicomercial al oraşului. Nu era nici cel mai rău dar nici cel mai bun loc din oraş. Magazinele erau închise şi în cele mai multe case luminile erau stinse şi oamenii se duseseră deja la culcare. Stând acolo simţi că ceva îi spunea: „Du-te şi dă laptele persoanei care locuieşte chiar în casa din faţă, după colţul străzii.” Tânărul privi casa şi se gândi că va trezi pe cei dinăuntru, care dormeau deja. Coborî din maşină şi imediat îl încercă un gând: „Doamne, asta n-are nici un sens. Oamenii ăştia s-au culcat şi dacă îi voi trezi se vor supăra pe mine iar eu voi părea stupid.” Încă odată simţi că trebuie să dea laptele acelor oameni. În cele din urmă, se hotărî şi spuse: „Bine, Doamne, dacă Tu mă trimiţi, voi merge la uşa aceea şi voi da laptele acelor oameni. Dacă vrei să arăt ca un prost, bine. Vreau să fiu ascultător, dar dacă nu deschid imediat uşa, eu plec.” A trecut drumul şi a sunat la uşă. Deodată auzi vocea unui om strigând: „Cine-i acolo? Ce vrei?” Înainte ca tânărul să aibă timp să răspundă, uşa se deschise. În faţa sa stătea un bărbat în blugi şi tricou. Părea abia ridicat din pat. Avea o privire ciudată şi nu părea prea fericit să fi fost deranjat de un străin. „Ce-i?” Tânărul îi întinse laptele. „Uite, v-am adus astea.” Omul luă laptele şi fugi către holul casei. Apoi apăru o femeie în capătul holului cu cei 4 litri de lapte în mână. Avea în braţe un bebe care plângea. Bărbatul care luase laptele avea lacrimi pe faţă. Începu să vorbească şi să plângă în acelaşi timp: „Noi eram în mijlocul unei rugăciuni. Avem facturi mari de plătit luna asta şi nu mai avem bani. Nu avem lapte pentru copil. Tocmai mă rugam ca Dumnezeu să-mi spună cum să mă descurc să pot face rost de lapte!” Iar femeia strigă din bucătărie: „I-am cerut lui Dumnezeu să ne trimită un înger care să ne aducă lapte. Tu eşti înger?” Tânărul ieşi ca să ia portmoneul şi luă din el toţi banii pe care-i avea acolo şi îi puse în mâna omului. Se întoarse la maşina sa gândindu-se la lacrimile care curgeau pe faţa bărbatului. Ştiu imediat că Dumnezeu răspunsese unei rugăciuni.

Iată: a fost un test simplu.

Dacă tu crezi că Dumnezeu e viu, trimite această poveste prietenilor tăi, ca ei să afle că Dumnezeu vorbeşte şi azi oamenilor. Din când în când, Dumnezeu ne cere să facem lucruri simple, ca să vadă cât suntem de ascultători, ca să învăţăm să înţelegem ceea ce ne cere. Citeşte Filipeni 4:13.

Iată un test simplu: scorul tău. 100% sau 0%.

Este alegerea ta.

Isus a spus: „Dacă te ruşinezi de Mine şi Eu mă voi ruşina cu tine înaintea Tatălui.”

sâmbătă, 2 mai 2009

CERERILE DE RUGĂCIUNE ALE LUNII MAI 2009

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara”.
2 Cronici 7:14

1. Ziua mondială de rugăciune – 31 mai. Să ne aliniem, să ne unim cu Biserica lui Cristos din lumea întreagă în data de 31 mai, într-o zi de închinare şi rugăciune. E o zi în care creştini din lumea întreagă se ridică, în unitate, în a-L lăuda pe Domnul şi în a se ruga pentru naţiuni, pentru mântuire, pentru secerişul cel mare. Să ne rugăm folosind materialele care vor fi transmise.

2. Să ne rugăm pentru o trezire a pocăinţei şi a rugăciunii pasionate însoţite de post în vieţile şi bisericile din ţara noastră, un foc care să nu se mai stingă, ci să crească în intensitate. Căci bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăinţă! (Rom 2:4). Să ne rugăm pentru extinderea mişcărilor de rugăciune în ţara noastră. Să ne rugăm pentru tot mai mulţi străjeri chemaţi în lucrarea de mijlocire pentru ţară, pentru continentul nostru, pentru Israel. Să ne rugăm pentru tineri, ca tot mai mulţi să fie în clocot pentru Domnul, plini de Duh Sfânt, radicali pentru Domnul, fără compromis în viaţa lor, fără frică.

3. Să ne rugăm pentru intrarea noastră în promisiunile lui Dumnezeu pentru noi, ca Biserică şi pentru România. Să ne rugăm pentru liderii creştini, să fie plini de puterea Duhului Sfânt. Să ne rugăm pe baza Ps 37, pocăindu-ne pentru toate gândurile, vorbele şi faptele noastre nesfinte cu care am întinat mandatul nostru de reprezentanţi ai lui Cristos pe pământ.
Să ne rugăm şi să declarăm: Tată, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ şi în România, pentru vremea de acum. (Matei 6:7-13)! Să-L chemăm pe Domnul să schimbe România!

4. Să ne rugăm cu îndrăzneală, să devenim ofensivi în rugăciune, ca Împărăţia lui Dumnezeu să se extindă în România.
- Să ne rugăm pentru putere şi îndrăzneală în ducerea Evangheliei la cei robiţi. Să ne rugăm împotriva orbirii spirituale, ca urechile şi ochii oamenilor să se deschidă şi ca inimile să le fie străpunse.(FA 2:36)
- Să ne rugăm pentru stăvilirea pornografiei, a violenţei din familii şi din societate.
- Să ne rugăm pentru protecţia instituţiei familiei în România. Să ne rugăm pentru stăvilirea divorţurilor, a avorturilor, a abandonării copiilor. Să ne rugăm pentru familiile creştine, care sunt sub un puternic atac.
- Să ne rugăm pentru tinerii României şi pentru sistemul de educaţie şi învăţământ din ţara noastră, ca orice confuzie şi dezordine să fie înlăturate. Să ne rugăm pentru păstrarea educaţiei creştine în şcoli (ore de religie). Să ne rugăm pentru cadrele didactice - ca Domnul să le dea înţelepciune, răbdare şi pricepere. Să ne rugăm împotriva violenţei din şcoli.

5. Să ne rugăm pentru alegerile pentru Parlamentul European. Să ne rugăm pentru oamenii care vor reprezenta România pentru următorii 5 ani, ca să fie oameni integri, cu frică şi cunoştiinţă de Domnul, cu îndrazneală şi înţelepciune, ca să fie o voce puternică în Parlamentul european pentru dreptate, pentru interesele şi valorile României creştine, care să nu facă compromisuri şi să nu se lase intimidaţi. Să ne rugăm împotriva duhurilor de confuzie, manipulare, amăgire, corupţie, intimidare pentru alegerile care urmează.
Să ne rugăm şi pentru viitorul Preşedinte al României.

6. Să continuăm să ne rugăm pentru stabilitatea economică şi financiară a ţării, şi protecţia Domnului peste resursele economice . Să cerem îndurare de la Domnul pentru naţiunea noastră. Să ne rugăm conform 2 Cr 7:14 pentru naţiunea noastră, ca să se întoarcă de la căile ei rele, ca Domnul să vindece ţara.
Să ne rugăm pentru protecţia ţării noastre, a monedei naţionale şi a Băncii Naţionale faţă de orice forme de terorism economic. Să ne rugăm împotriva atacurilor financiare speculative, a furturilor de capital, a şantajelor economice. Să cerem protecţie peste sistemul economic şi financiar - bancar al ţării. Să ne rugăm împotriva fugii de capital (a retragerilor de bani) din ţară. Să ne rugăm ca banii care vin în România prin împrumutul imens de la FMI să fie folosiţi spre creştere economică, pentru investiţii bune, pentru crearea de locuri de muncă, pentru strategii naţionale de protecţie şi de stimulare a dezvoltării economice, pe principii biblice. Să ne rugăm împotriva tendinţelor de a înrobi financiar ţara noastră.
Să ne rugăm pentru resurse energetice pentru România.
Să ne rugăm pentru legi şi resurse pentru relansarea agriculturii. Să ne rugăm pentru creativitate şi ingeniozitate în a găsi soluţii şi resurse noi în ţară pentru creştere economică.
Să ne rugăm pentru măsuri înţelepte în guvernarea ţării, pentru conducătorii ţării - Preşedenţie, Guvern, Parlament, Justiţie, Banca Naţională - ca strategiile şi deciziile pe care le iau în vremea aceasta să fie sub puterea Duhului Sfânt.
Să continuăm să ne rugăm împotriva dezbinărilor interetnice din ţară şi împotriva tendinţelor separatiste teritorial.
7. Să cerem pacea şi protecţia lui Dumnezeu peste România, rugându-ne pentru integritate teritorială a României şi pentru protecţia graniţelor ţării. Să ne rugăm pentru România, ca ţara noastră să fie păzită de dezastre (inundaţii, secetă, epidemii, cutremur devastator, atacuri, conflicte armate). Să ne rugăm pentru protecţia populaţiei de epidemii.
Să ne rugăm pentru alinierea şi alianţele României în contextul actual, pentru relaţiile internaţionale ale României ca să fie după Voia Domnului. Să ne rugăm ca Romania să se alinieze PRO Israel. Să ne rugam Psalmul 91 pentru noi şi pentru ţară.
8. Să ne rugăm pentru protecţia Israelului, pentru pacea Ierusaliului. Binecuvântaţi Israelul- în 14 mai sărbatoreşte 61 ani de la naşterea lui ca stat! Să-l susţinem în faţa Domnului, într-o vreme când sunt tot mai singuri şi tot mai atacaţi. Să ne rugăm pentru sprijin pentru Israel, prin oameni de influenţă, organizaţii, naţiuni. Să continuăm să ne rugăm pentru deciziile care se iau în Israel şi faţă de Israel în vremea aceasta. Să ne rugăm pentru mântuirea evreilor şi pentru întoarcerea în Israel a evreilor din lume.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România!

REŢEAUA NAŢIONALĂ DE RUGĂCIUNE PENTRU ROMÂNIA
Timişoara, România
email: prayernet@ prayernet.ro
CP 1127, OP 8, cod 300890
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...