Anunţ!

Asociația noastră începe următoarele cursuri/grupe:
- cu adolescente, având tema: "Ce trebuie să ştie o fată" (iar în cadrul grupului se vor discuta probleme ale adolescenţei, chestiuni care ţin de igiena personală, bunele maniere, etc.)
- cu femei (unde se vor discuta probleme de cuplu, de creşterea copiilor, etc.)
- grup de părtăşie cu familii (cupluri)
- club de lectură creştină şi nu numai
- curs de croitorie
- ocultismul şi pericolul pe care îl reprezintă
Specificăm: întâlnirile sunt săpatămânale. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară la domiciliul nostru (în Hunedoara) şi vă rugăm să ne contactaţi la adresa: elena_reinerth7@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag!

DONEAZĂ 2%/ Donate

Datele noastre sunt:
Asociaţia Creştin Umanitară Flacăra Speranţei, cod fiscal 23898629, cont bancar RO32BTRL06301201P92687XX, Banca Transilvania.
Our datas: bank account RO32BTRL06301201P92687XX Tansilvania Bank.

luni, 21 februarie 2011

Secunda (cât de importantă este o secundă?)Odată, un om L-a întrebat pe Dumnezeu:
-          Doamne, cât înseamnă pentru Tine un milion de dolari?
-          Un milion de dolari e cât 1$, răspunse Dumnezeu.
-          Şi cât este pentru Tine 1000 de ani? continuă omul.
-          1000 de ani sunt ca o secundă, spuse din nou Domnul.
Atunci, încurajat, omul zise:
-          Doamne, dă-mi te rog 1 dolar!
La care Domnul încheie:
-          Aşteaptă o secundă.

Un singur lucru i-a poruncit Dumnezeu omului: ascultarea (Geneza 2:15-17). Aceasta a fost prima poruncă pentru om, iar mai târziu pentru Israel: „Ascultă Israele!”
De la bun început a fost nevoie de numai o secundă pentru ca omul să păcătuiască. A fost nevoie de o secundă de neatenţie ca diavolul să-l înşele pe om. I-a distras atenţia o secundă şi a plantat îndoiala în inima lui (Geneza 3:1-5). Toată treaba celui rău e de doar o secundă. De aceea are el mintea odihnită şi inventează noi şi noi metode de a ne duce în ispită şi de a ne face să păcătuim. O singură secundă dacă ne distrage atenţia de la Dumnezeu şi restul merge de la sine. Un rău atrage alte rele şi se formează în scurt timp un păienjeniş din care nu mai putem ieşi decât prin intervenţie divină.
Doar o secundă a distras-o pe Eva, restul l-a făcut mintea ei (Gen. 3:6). O singură secundă a adus păcatul în lume, o singură secundă a adus moartea spirituală, o singură secundă a adus blestemul asupra tuturor oamenilor. Este Eva de vină? Hai să vedem unde era Adam. Aaa! Era lângă ea. Deci lui i-a dat Dumnezeu în stăpânire pământul şi tot ce era pe el, iar Adam stătea lângă Eva ca o legumă în loc să-l ia de gât pe şarpe şi să-l azvârle cât colo. Probabil că încă nu-şi revenise din anestezie sau din uimire când a văzut-o pe Eva (Işa). Această fatală secundă a provocat despărţirea de Dumnezeu. Atunci când un copil face o prostie, conştiinţa lui îi spune că a greşit şi el simte ruşine şi chiar frică faţă de părinte. Nu mai merge să sară în braţele tatălui. La fel a păţit şi Adam, în loc să meargă la întâlnirea zilnică cu Dumnezeu, s-a ascuns ruşinat şi plin de teamă (Gen. 3:7-10). Asta face diavolul, ne face de ruşine şi pune în inima noastră frica, ne dă un duh de frică în locul duhului care strigă Ava! către Dumnezeu.
Şi mai este un lucru important aici: Gen. 2:8,9;16,17/ 3:2-5 şi G. 3:22-24. Deci în mijlocul grădinii erau doi pomi: - pomul vieţii – la care omul avea acces şi putea să trăiască în veci - şi mai era pomul cunoştinţei binelui şi răului – de care nu i s-a dat voie să se apropie. Dar omul, ca un copil încăpăţânat, în loc să aleagă să trăiască veşnic cu Dumnezeu, a ales să cunoască binele şi răul, cu riscul de a muri spiritual. După aceste evenimente a decis Dumnezeu să-l alunge pe om din grădina Edenului. Iniţial am crezut că acest lucru a fost o pedeapsă, dar mai târziu am înţeles că de fapt Dumnezeu nu voia ca omul să trăiască în veci separat de El. Deci din cauza neascultării s-a produs separarea şi dacă omul ar fi mâncat după aceea din pomul vieţii ar fi trăit în veci separat de Dumnezeu. Înţelegeţi? Din acel moment a intrat păcatul în lume şi tot din acel moment a început lupta lui Dumnezeu de a ne recâştiga. De atunci a pus El în aplicare planul de mântuire a omului.
Iată primul rezultat al păcatului: Cain, care nu era în regulă d.p.d.v. spiritual, într-o secundă a decis să scape de concurenţă (Gen. 4:7,8) şi l-a omorât pe Abel. Mergând mai departe printre eroii Bibliei, pe lângă faptele lor eroice şi demne de urmat, pe lângă ascultarea şi relaţia lor specială cu Dumnezeu, putem vedea că fiecare a avut secunda lor de cădere.
Noe – după ce a ascultat de Dumnezeu şi a construit 100 de ani la arcă, după ce a suferit batjocura tuturor, a avut o secundă în care s-a relaxat şi n-a lucrat cu înţelepciune. Cel rău s-a folosit de asta şi ce a rezultat? A ajuns să-şi blesteme nepotul.
Avraam – după o viaţă cu Dumnezeu, după făgăduinţele pe care le-a primit, după multe fapte de curaj, cel rău a pus frică în inima lui şi l-a făcut să mintă în două rânduri în legătură cu nevasta sa. A fost nevoie de intervenţia lui Dumnezeu ca să-l salveze.
Iacov – a fost binecuvântat de Isaac în urma unei minciuni şi înşelări născocite într-o secundă. Acest lucru s-a întors împotriva lui atunci când a fost înşelat de socrul său care i-a dat de nevastă pe Lea în locul Rahelei.
Iosif -  chiar dacă era ales de Dumnezeu dintre fraţii săi, el s-a mândrit şi din această cauză a suferit ani de zile. O secundă de mândrie a dus la o lungă perioadă de umilire. În cele din urmă Dumnezeu l-a ridicat, dar cât a pătimit…
Moise – de asemenea a fost ales de Dumnezeu ca să conducă poporul Lui spre eliberare, dar într-o secundă el s-a bazat pe propriile forţe şi l-a costat 40 de ani departe de promisiune. Apoi, secunda în care a lovit stânca, l-a lipsit de intrarea în ţara promisă.
Samson – un alt erou, a fost judecător în Israel 20 de ani, dar a fost de ajuns o secundă de neveghere şi inima lui a fost abătută de la Domnul şi el s-a îndrăgostit de Dalila. Ea era din rândul filistenilor, Samson şi-a deschis inima faţă de ea, lucru ce i-a pricinuit moartea.
Saul – a fost primul împărat al lui Israel, dar în secunda când poporul l-a lăudat pe David mai mult ca pe el, Saul s-a umplut de invidie şi a încercat să-l omoare pe David. Din acel moment a pierdut orice legătură cu Dumnezeu, a mers la vrăjitoare şi apoi a murit într-un mod ruşinos.
David – când a asculta de Dumnezeu, l-a biruit pe Goliat, dar când a stat degeaba şi n-a vegheat, cel rău i-a abătut privirea spre Batşeba, care făcea baie. O secundă în plus şi păcatul a zămislit în mintea lui, ducând la preacurvie apoi la crimă.
Şi aşa mai departe, până în zilele noastre, acelaşi tipar. O secundă e de ajuns ca cel rău să ne distragă atenţia de la Dumnezeu şi să ne facă să păcătuim. De exemplu, nu e păcat să priveşti, dar e păcat să urmăreşti cu privirea un lucru ce te-ar putea ispiti. Dacă zăboveşti cu privirea mai mult de o secundă sau întorci capul ca să mai priveşti încă o dată ca să vezi mai bine, deja păcatul e înfăptuit. Şi Isus spunea că nu trebuie să faci un lucru rău ca să păcătuieşti, e nevoie doar să gândeşti rău şi ai şi păcătuit.
Este o vorbă:nu poţi opri păsările să zboare pe deasupra capului tău, dar le poţi opri să-şi facă cuib pe capul tău. La fel: nu-ţi poţi opri ochii să vadă anumite lucruri, dar îţi poţi opri mintea să păcătuiască. O secundă de neatenţie, de neveghere, e de ajuns să îngăduie păcatului să intre în viaţa noastră prin ochi, prin urechi. Cel rău atacă la toate nivelele, în orice domeniu şi în orice secundă, dar noi putem să-i ţinem piept atacurilor, dacă stăm lângă Dumnezeu, conectaţi la El. De aceea spunea şi Domnul Isus: „Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită!”
Suntem ispitiţi să privim la ceva ce ne face să păcătuim? Trebuie să ne luptăm şi să întoarcem capul în altă parte şi să ne oprim gândurile, fie că-i vorba de o persoană, de o vitrină, de o bijuterie sau de o mâncare.
Suntem ispitiţi să tragem cu urechea la o bârfă? Să ne depărtăm cât mai mult şi să nu dezvoltăm ideea în mintea noastră.
Suntem ispitiţi să gustăm sau să facem ceva ce ne afectează negativ? Să-I cerem Domnului putere să rezistăm şi să oprim orice acţiune de acest gen. Să ne căutăm de făcut care să-I placă lui Dumnezeu.
Ca să biruim mai uşor ispitele trebuie să ne menţinem conectaţi la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Doar aşa ne ţinem inima şi mintea ocupate şi ne protejăm împotriva căderii.
Să ne rugăm Domnului ca să ne poarte în fiecare secundă în carul Său de biruinţă şi astfel să creştem în tăria Lui şi să devenim o Biserică de biruitori!

                                                                      Predică de Emanuel Reinerth 

vineri, 11 februarie 2011

Acum este Timpul

Este imperativ ca trupul lui Hristos să deosebească cu acurateţe timpurile şi sezoanele în care se află. Am ascultat cu atenţie la ceea ce are de spus Duhul Sfânt pentru aceste timpuri.
Cred că Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne dă o nouă înţelegere şi călăuzire  pentru vremurile care vin.
Daţi-mi voie să încep prin a spune că Dumnezeu doreşte ca noi, mireasa Lui, să umblăm în favoare şi biruinţă ca niciodată până acum. Dumnezeu eliberează un nou nivel de har şi putere pentru ca să demonstrăm lumii că Dumnezeu  este Cel care domneşte, în ciuda circumstanţelor sau situaţiilor. Vă reamintesc versetul: „Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.” (Isaia 60:1) Mireasa trebuie să lumineze puternic cu lumina lui Cristos, chiar dacă lumea tremură de frică şi se tulbură în faţa necunoscutului.
Încă de la intrarea în 2011 ne-am aflat în tranziţie. Este o mare accelerare a lucrurilor şi o schimbare nouă în fiecare zi. Aşa cum vedem, apar crize la nivel personal, naţional şi global şi lucrurile continuă să degenereze. Acest lucru nu va înceta, nici nu va încetini, lucrurile vor continua să se schimbe rapid de la o zi la alta, în special în ceea ce priveşte condiţiile de declin economic. Aşa cum am tot spus în ultimii doi ani „Acum este momentul să faceţi ordine în finanţele voastre.”
 În timpul acestei tranziţii este important să rămânem fermi pe poziţie. Pe măsură ce vă aflaţi în tranziţie staţi liniştiţi ştiind că Dumnezeu are un plan şi El orchestrează felul în care vor trece evenimentele care trebuie să vină. Am auzit pe Domnul spunând: „Eu vă voi aduce un timp de limpezime în gândire şi veţi avea o direcţie mai importantă în viaţa voastră.”
Suntem pe marginea prăpastiei, la răscruce de criză. Suntem la un moment în care se apropie un conflict major între bine şi rău. Acest lucru nu trebuie să genereze spaimă sau panică şi nici nu este intenţia mea de a adăuga ceva în plus la cuvinte profetice ca „osândă şi jale”, care par atât de răspândite astăzi. Vreau să subliniez că Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne oferă un sezon de meditare şi de pregătire, astfel că nu vom fi luaţi pe nepregătite şi, prin urmare, aruncaţi într-o frenezie de panică, confuzie şi îngrijorare.
Cred că există o criză majoră la nivel naţional care se profilează în următorii doi-trei ani. Văd că această criză va fi la un nivel care afectează naţiunea noastră de sus în jos, ducând la o mare schimbare pentru naţiunea noastră ca un întreg. Nu sunt sigură care va fi rezultatul final sau cum va arăta, cu toate acestea, am încredere că Dumnezeu ne pregăteşte nu numai să îndurăm aceste schimbări, dar şi să trăim victorioşi în timpul lor.
Acum este momentul să aruncaţi orice greutate care vă ţine pe loc şi să continuaţi să urmăriţi integritatea în viaţa personală. Umblaţi într-un nou nivel de bucurie şi pace în anul care urmează. Dumnezeu spune: „Nu te uita la circumstanţele vieţii tale! Nu te mai concentra la uriaşii din viaţa ta şi începe să priveşti la promisiunile tale”.
Una dintre cele mai mari misiuni ale lui Satan în acest moment este de a aduce un duh de ofensivă  la adresa trupului lui Hristos. Fiţi conştienţi de atacurile care apar în faţa voastră. Nu lăsaţi aceste duhuri să vă fure victoria. Noi nu putem controla când vine atacul, cheia este modul în care răspundem. Nu daţi atacurilor (jignirilor) un loc în viaţa voastră. Alegeţi să treceţi cu vederea atacurile şi neplăcerile şi fiţi rapizi în a ierta în perioadele ce vor urma.
Creştinii trebuie să se ridice în această perioadă şi să înceapă un război spiritual. Trupul lui Hristos nu mai trebuie să tremure de frică şi să tacă. Este timpul să deschidă gura şi să înceapă să numească lucrurile care încă nu sunt ca şi cum acestea ar exista deja! Există un nou nivel de autoritate şi putere în cuvântul rostit care a fost eliberat peste trupul lui Hristos. Vom începe să vedem multe minuni, mai ales vindecări care apar când cuvântul este rostit cu putere, iar acest lucru este în continuă creştere la nivel general, precum şi personal. Acest lucru va continua să se accelereze pe măsură ce poporul lui Dumnezeu devine mai încrezător în această nouă ungere.
Va începe să crească puternic un cântec nou pe pământ. Acest sunet al cerului va fi eliberat în muzică şi versuri şi va aduce multă plăcere Tatălui. Dumnezeu aşteaptă ca un nou tip de închinători să apară. Ei vor purta focul şi pasiunea pentru noua mişcare a lui Dumnezeu. Este timpul pentru un cântec nou şi un dans nou. Este imperativ să fim dispuşi să ne eliberăm de cele vechi şi să îmbrăţişăm noul.
Există un nou nivel de har care este turnat peste păstori în 2011. Dumnezeu pune un nou accent pe slujba de păstor. În ultimele două decenii, accentul a fost pus pe apariţia şi stabilizarea atât a profeţilor cât şi a apostolilor. Acest lucru a fost necesar pentru naşterea profeţiei şi apostoliei în biserica modernă. Acest lucru a cauzat nesiguranţă şi a rănit oarecum păstorii în acele timpuri în care aceştia s-au simţit mai puţin importanţi. Este timpul pentru ca păstorii să se scalde în apele de vindecare, astfel încât aceştia, la rândul lor, să se poată turna ca jertfă în trupul lui Cristos pentru o slujire mult mai mare şi mai eficientă.
Va fi o nouă ajustare în mişcarea profetică. Acesta va aduce ordine mai mare şi clarificare în slujirea de profet. Cei care îşi doresc această slujire trebuie să primească confirmare şi validare, nu numai de la Dumnezeu, ci şi de la cei cu celelalte daruri: apostolul, pastorul, evanghelistul şi învăţătorul. Dumnezeu doreşte o intensificare a acţiunilor lor prin o mai bună colaborare de lucru între aceste slujiri. Ele nu pot continua să existe independente una de alta şi trebuie să înceapă să funcţioneze interdependent. Pe măsură ce Dumnezeu aduce o mai mare ordine, va exista o creştere a revelaţiei profetice în special în vise, viziuni şi vedere în domeniul spiritual. El unge ochii noştri cu balsam, astfel încât să putem vedea în mod clar şi cu pătrundere mai mare.
Pe măsură ce se va da acest război între împărăţia întunericului şi Împărăţia lui Dumnezeu, va exista o creştere a dezastrelor naturale şi anomalii, cum ar fi inundaţii, uragane şi cutremure. Vă reamintesc că „ De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.” (Romani 8:19) Tot ce este creat strigă către poporul lui Dumnezeu să vină şi să înainteze Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Pământul strigă după moştenitorii de drept ca ei să intre în moştenirea lor pentru a statornici destinul dat de Dumnezeu şi să umble în autoritatea lăsată de El.

De mai mulţi ani, am avut viziunea unor vârtejuri de foc recurente care aprind Statele Unite cu slava şi prezenţa lui Dumnezeu. Pe măsură ce trupul lui Hristos creşte în putere şi autoritate, aceste vârtejuri de foc vor începe sa erupă. Văd aceste vârtejuri de foc începând să se răspândească precum un incendiu de-a lungul pământului. Aceste vârtejuri de foc ale trezirii sunt destinate să fie noi şi proaspete. Dumnezeu se va mişca mai mult ca niciodată. Noi nu ar trebui să fim axaţi pe încercarea de a reînvia mişcări din trecut, ci să aşteptăm cu nerăbdare o mişcare nouă a Duhului Sfânt. Am auzit cuvintele: „Nu mai jeli ce a fost şi nu mai este! Aşteaptă-te la ceva mai măreţ!”
Cum ne uităm spre 2011, haideţi să ne evaluăm în rugăciune starea noastră personală. Este timpul să lăsăm deoparte orice supărare personală, orice teamă, orice nesiguranţă şi să ne  uităm la Vindecătorul care aduce împlinire. Permite lui Dumnezeu să facă în tine lucrarea care este necesară pentru a te face puternic în faţa greutăţilor.

Aşadar, în concluzie, iată şapte lucruri asupra cărora trebuie să te concentrezi în 2011:
·        Pune-ţi finanţele în ordine şi rezistă tentaţiei de a face datorii noi
·        Rămâi ferm, fă binele şi nu face schimbări majore din teamă şi nesiguranţă.
·        Ţine-ţi privirea concentrată asupra lui Dumnezeu şi promisiunile Lui, nu asupra circumstanţelor.
·        Stai departe de lucrurile rele, ofense şi atacuri.
·        Începe să te rogi cu o credinţă mai mare şi cu îndrăzneala că rugăciunile tale vor aduce rezultate.
·        Urmăreşte harul nou al pastorilor de a conduce şi intră sub acoperirea lor. Aliniază-te sub conducerea stabilită de biserică.
·        Trăieşte în aşteptare şi anticipare următoarea mare mişcare a Duhului Sfânt.

Fie ca harul, pacea şi puterea lui Dumnezeu să fie asupra ta pe măsură ce înaintezi în noul an. Fie ca 2011 să fie cel mai bun an al tău de până acum!

Despre autoare: Nicki Pfeifer este co-fondator, împreună cu soţul ei, Mark, al „Open Door Ministries” în Chillicothe, Ohio (opendoorohio.com), unde ei servesc ca pastori seniori. De asemenea sunt fondatorii „Mark şi Nicki Pfiefer Ministries” (markandnicki.com). Nicki este fondatoarea „Fire School of Prophetic Training”, care are locaţii în Statele Unite, Asia şi Africa. O voce profetică recunoscută, Nicki este invitată ca vorbitor la conferinţe în Statele Unite şi alte ţări.

Read more: Charisma
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...