Anunţ!

Asociația noastră începe următoarele cursuri/grupe:
- cu adolescente, având tema: "Ce trebuie să ştie o fată" (iar în cadrul grupului se vor discuta probleme ale adolescenţei, chestiuni care ţin de igiena personală, bunele maniere, etc.)
- cu femei (unde se vor discuta probleme de cuplu, de creşterea copiilor, etc.)
- grup de părtăşie cu familii (cupluri)
- club de lectură creştină şi nu numai
- curs de croitorie
- ocultismul şi pericolul pe care îl reprezintă
Specificăm: întâlnirile sunt săpatămânale. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară la domiciliul nostru (în Hunedoara) şi vă rugăm să ne contactaţi la adresa: elena_reinerth7@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag!

DONEAZĂ 2%/ Donate

Datele noastre sunt:
Asociaţia Creştin Umanitară Flacăra Speranţei, cod fiscal 23898629, cont bancar RO32BTRL06301201P92687XX, Banca Transilvania.
Our datas: bank account RO32BTRL06301201P92687XX Tansilvania Bank.

miercuri, 3 octombrie 2012

POATE EXISTA STABILITATE ÎN VREMURILE NOASTRE?


   
Imagine de pe cadou-cu-mesaj.ro

   În Evanghelia după Matei capitolul 24 Isus declară semnele sfârşitului.  El ne spune că toate relele  întunericului la care omul a participat de la Adam şi Eva începând, au escaladat şi vor continua să degenereze.  Pavel a rezumat ceea ce Isus a spus, atunci când a scris în II Timotei 3: 13; "Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi."
     Prin cuvintele lui Isus şi Pavel ni se spune că omenirea, natura, Mamona sau sistemul economic al acestei lumi sunt blestemate fără răscumpărarea în Isus Hristos şi vor fi în aşa întuneric încât haosul va domni. Aceasta era starea pământului înainte ca Dumnezeu să fi vorbit "să fie lumină" şi-a adus ordine şi viaţă în lume.  Şi acesta este condiţia care escaladează pe pământ astăzi. Pare că întunericul depăşeşte lumina. Prin manifestarea acestor lucruri, ştim că suntem în perioada sfârşitului. Dar, deşi se pare că întunericul depăşeşte lumina şi puterea sa scapă de sub control, Lumina pe care Dumnezeu a vorbit-o în lume pentru a învinge haosul de la început, a devenit trup: Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul lumii.  Această Lumină nu se stinge.  Diavolul minte prin aparenţe înşelătoare, prin gurile oamenilor răi care au acces la mass-media, radio, cărţi, televizor, internet, etc. Dar Adevărul, care este Dumnezeu şi Fiul Lui, Isus Hristos, Lumina lumii, nu poate fi dominat de minciuni. Ce vom crede?  Ce spune omul păcătos şi duhurile rele care-l conduc, sau ce spune Dumnezeu?  Lumina încă poate fi primită de sufletele care locuiesc într-o lume de întuneric şi de moarte. Lumina încă poate salva sufletele, în ciuda minciunilor. Lumina poate face ca cel care are încredere în promisiunile cuvântului lui Dumnezeu, să aibă victorie în această lume şi, în ciuda condiţiilor din această lume.
     Există siguranţă?  Există speranţă pentru cei care au primit aceasta Lumină în inimile lor?  Cel devenit o nouă creaţie în Isus Hristos va face o diferenţă în această lume care a înnebunit?  Sau există doar victorie pentru lumea care o să vină?  Singura noastră speranţă este să stăm în aşteptare până Isus va reveni?  Este acesta imaginea sfârşitului Bisericii, a Trupului lui Isus Cristos?
     În mijlocul lumii condamnate în care trăim Isus a spus: "Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” Matei 24:12-13
     Primul verset arată o imagine sumbră, fără speranţă.  Apoi, El spune că cel care îndură până la sfârşit va fi salvat. Dacă am interpreta cuvântul „îndură” ca supravieţuire într-o luptă extremă cu puţină putere şi fără speranţa victoriei, atunci suntem tentaţi să slăbim în inimile, minţile şi emoţiile noastre, înainte chiar să fim în luptă. Dar Isus urmează cu o promisiune, o profeţie, o poruncă. "Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul"
    Aceasta este o veste bună pentru mine. Oamenii slabi, deprimaţi, bolnăvicioşi, săraci şi speriaţi nu răspândesc Evanghelia. Ei sunt prea ocupaţi, încercând să supravieţuiască. Soldaţii de succes nu sunt supravieţuitori. Ei sunt câştigătorii. Dumnezeu se aşteaptă să putem mai mult decât să supravieţuim.  Tipul de oameni descrişi mai sus nu sunt cei pe oricine i-ar asculta.  Îndrăzneala şi credinţa sunt necesare pentru a răspândi Evanghelia. Cuvintele lui Isus îmi spun că El aşteaptă ca noi să credem şi să acţionăm cu îndrăzneală bazaţi pe adevărul cuvintelor Lui că "mai mare este Cel care este în mine decât cel care este în lume." Mai mare este Lumina din mine decât întunericul care este în lume. Vorbind lumina Evangheliei, învingem întunericul de afară.
     Pentru creştinii care vor alege să umble după Cuvântul lui Dumnezeu, să asculte poruncile lui, să creadă, El va satisface toate nevoile lor, pentru că ei merg să câştige pe cei pierduţi şi să îi împuternicească să fie îndrăzneţi, martori eficienţi. Asta poate şi va fi adevărata putere, factorul de Lumină care face diferenţa - aduce mulţimile în Împărăţia lui Dumnezeu şi în acelaşi timp experimentează viaţa din abundenţă pe care a promis-o Isus.
     Nu există nici o stabilitate în vremurile noastre pentru împărăţia întunericului. Dar există stabilitate în Împărăţia lui Dumnezeu, care locuieşte în interiorul fiecărui credincios născut din nou, care îşi va construi casa pe Stânca Isus Hristos.
     "Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci" Evrei 13: 8
     "Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece."  Matei 24: 35
      Vin alături de noi să examinăm Cuvântul lui Dumnezeu, să învăţăm cum să mergem în stabilitatea pe care Isus a promis-o şi a poruncit ca noi să o avem; să umblăm liberi de povara firii noastre în aceste vremuri din urmă şi, în schimb, să umblăm în puterea Duhului Sfânt. "…să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru" Efeseni 3:16
       Haideţi să-I permitem lui Dumnezeu să ne pregătească şi să ne împuternicească aducem rod la sfârşitul timpului.
       „Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.” Matei 24 :42

Traducere după Deedre Whynot, Fundaţia Ajutorul Familiei, Cluj, Biserica Familia Credinţei. 
Vă invităm la întâlnirile noastre lunare la Hotel Maier, Hunedoara. Ne găsiţi şi pe Facebook, acolo aveţi date despre întâlniri. Vă aşteptăm cu drag. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...