Anunţ!

Asociația noastră începe următoarele cursuri/grupe:
- cu adolescente, având tema: "Ce trebuie să ştie o fată" (iar în cadrul grupului se vor discuta probleme ale adolescenţei, chestiuni care ţin de igiena personală, bunele maniere, etc.)
- cu femei (unde se vor discuta probleme de cuplu, de creşterea copiilor, etc.)
- grup de părtăşie cu familii (cupluri)
- club de lectură creştină şi nu numai
- curs de croitorie
- ocultismul şi pericolul pe care îl reprezintă
Specificăm: întâlnirile sunt săpatămânale. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară la domiciliul nostru (în Hunedoara) şi vă rugăm să ne contactaţi la adresa: elena_reinerth7@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag!

DONEAZĂ 2%/ Donate

Datele noastre sunt:
Asociaţia Creştin Umanitară Flacăra Speranţei, cod fiscal 23898629, cont bancar RO32BTRL06301201P92687XX, Banca Transilvania.
Our datas: bank account RO32BTRL06301201P92687XX Tansilvania Bank.

luni, 7 iunie 2010

Cele şase faze ale credinţei

Dumnezeu îţi zideşte credinţa dându-ţi un vis
Efeseni 3:20
Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.
Credinţa este ca un muşchi: poate fi întărită. Poate fi slab sau poate fi puternic, depinde cât de mult îl foloseşti.
Cum îţi zideşte Dumnezeu credinţa? El foloseşte un tipar previzibil pe care-l vom studia în această săptămână; şi, dacă îl vei înţelege, vei coopera cu Dumnezeu pentru ca să-ţi creşti credinţa. Este ca atunci când tatăl căuta ajutor la Isus pentru fiul său: "Şi de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne." Marcu 9:22 Isus a replicat: "Tu zici: ,Dacă poţi!'... Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!" Marcu 9:23
Primul lucru pe care-l face Dumnezeu pentru a-ţi zidi credinţa este să-ţi dea un vis. Când Dumnezeu vrea să lucreze în viaţa ta, întotdeauna îţi va da un vis – despre tine, despre ce vrea El să faci, despre felul cum va folosi El viaţa ta pentru a avea impact asupra lumii.
Sunt multe exemple în Biblie :
• Dumnezeu i-a dat lui Noe visul de a construi o arcă
• Dumnezeu i-a dat lui Avram visul de a fi tatăl unei mari naţiuni
• Dumnezeu i-a dat lui Iosif visul de a fi un mare lider care va salva pe poporul său
• Dumnezeu i-a dat lui Neemia visul de a zidi zidurile din jurul Ierusalimului
Cum ştii când Dumnezeu este Cel care-ţi dă un vis sau că este doar gândul tău ? Biblia ne spune în Efeseni 3 :20 : ”prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi”
Cu alte cuvinte, dacă un vis vine de la Dumnezeu, va fi atât de mare încât nu l-ai putea împlini prin puterile tale. Dacă l-ai putea împlini singur, n-ai avea nevoie de credinţă. Şi, dacă n-ai avea credinţă nu ai fi plăcut lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune: „Tot ce nu vine din încredinţare, e păcat.” Romani 14:23.
Dumnezeu începe să-ţi zidească credinţa dându-ţi un vis. Poate îţi vorbeşte chiar acum, doar că tu nu-L recunoşti. Acel vis pe care-l ai – acea idee, acel concept – acel gând pe care l-ai avut de a face ceva în beneficiul oamenilor, de unde crezi că vine?
Dumnezeu nu-ţi va cere să faci ceva în contradicţie cu natura Lui, cu adevărul Lui. Altfel spus, nu-ţi va da visul de a-ţi părăsi familia şi copiii sau să devii star la Hollywood. Dacă ai un vis ca acesta, poţi fi sigur că nu e de la Dumnezeu.
Dumnezeu începe cu un vis şi apoi lucrează la credinţa ta.
(God builds your faith by giving you a dream/Copyright © 2010 Rick Warren. All rights reserved. Used by permission)

Luarea deciziilor este o activitate de zidire a credinţei
Iacov 1:6-8 „Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.”
După ce Dumnezeu îţi dă un vis, următorul pas spre zidirea credinţei tale este decizia: Dumnezeu te provoacă să faci ceva cu privire la visul tău.
Nimic nu se va întâmpla cu visul tău până când te trezeşti şi intri în acţiune. Trebuie să iei decizia: „Voi urma acest vis!” La fiecare zece visători în lume, numai unul trece la acţiune. Mulţi oameni au visuri, dar niciodată nu trec la pasul al doilea, luarea deciziei de a se încrede în Dumnezeu şi a-şi urma visul.
Iacov a spus: „…s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul…”
Credinţa este un verb. Este activă, nu pasivă. Este ceva ce trebuie să faci. Luarea de decizii este o activitate care zideşte credinţa. Îţi foloseşti muşchii credinţei.
Luarea de decizii prin credinţă cere două lucruri:
1. Trebuie să te hotărăşti să-ţi investeşti timpul, banii, reputaţia şi energia. Te aşezi în faţa liniei. Eşti gata de treabă. Spui: „Doamne, mi-ai spus să fac asta şi voi alege să fiu credincios.”
2. Trebuie să renunţi la siguranţă. Nu te poţi mişca înainte prin credinţă şi încă să te mai ţii de trecut. Trebuie să mergi înainte. Dumnezeu i-a spus lui Avram că va face ca el să fie un neam mare iar asta a însemnat că Avram trebuia să lase casa pe care o cunoştea ca să plece în necunoscut. Moise a trebuit să lase poziţia pe care o deţinea la faraon ca să urmeze voia lui Dumnezeu. Neemia a lăsat o slujbă sigură pentru a ridica zidul în jurul Ierusalimului. Cu alte cuvinte, dacă vrei să mergi pe apă, trebuie mai întâi să cobori din barcă.
O ilustrare bună a planului lui Dumnezeu este cea a unui trapezist. El se balansează ţinând bara trapezului şi apoi îi dă drumul ca să prindă bara altui trapez care se leagănă spre el din cealaltă parte. Dar, la un anume punct, el nu se mai ţine de nimic. Stă suspendat în aer pentru o fracţiune de secundă.
Te-ai aflat vreodată în situaţia de a-ţi schimba slujba, trecând de la una la alta, fără nimic între ele? Te afli la 60 de metri deasupra solului fără plasă dedesubt şi fără nimic de care să te ţii. Dar dacă nu laşi ce ai în mână ca să intri în viziunea pe care o are Dumnezeu cu tine, te vei legăna înainte şi înapoi fără rost. Te vei tot legăna înapoi încet, tot mai încet până te vei opri, atârnând acolo-n aer. Şi de acolo nu mai este decât o direcţie: în jos!
De aceea te aduce Dumnezeu într-un punct al deciziei: să-ţi poţi zidi credinţa în timp ce te legeni spre visul pe care ţi l-a dat Dumnezeu!
(Decision making is a faith-building activity /Copyright © 2010 Rick Warren. All rights reserved. Used by permission)

Dumnezeu nu-ţi va împlini visele imediat
Habacuc 2:3
Căci este o prorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire, şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteaptă-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.
Chiar dacă te-ai decis să urmezi visul pe care l-a pus Dumnezeu în inima ta, te poţi aştepta la o întârziere. Dumnezeu poate să nu-l împlinească imediat pentru că mai sunt şi alţi paşi de făcut pentru zidirea credinţei tale.
În Habacuc 2 Dumnezeu spune: „aceste lucruri pe care le-am planificat nu se vor întâmpla imediat. Încet, în mod constant, cu siguranţă timpul împlinirii se apropie”.
În acest pas către zidirea credinţei tale, mai mult ca sigur vei întreba: „Când, Doamne? Când îmi vei răspunde la rugăciune?”
Noi urâm să aşteptăm. Nu ne place să aşteptăm la doctor, în trafic, la restaurant, darurile de Crăciun sau orice altceva. E atât de enervant! Tu eşti gata, dar Dumnezeu nu e. Dumnezeu vrea să lucreze la tine înainte să lucreze la proiectul Lui. Fiecare credincios trebuie să treacă prin Universitatea Învăţării Aşteptării. Unii dintre noi încă lucrăm la dobândirea licenţei UÎA.
• Noe a aştepta 120 de ani din momentul începerii construirii arcei sale până când a început să plouă.
• Lui Avram i s-a spus că va fi tatăl multor neamuri şi el încă nu avea copii la 99 de ani.
• Dumnezeu i-a spus lui Moise că va fi liderul care va conduce pe popor afară din sclavia de 400 de ani, dar apoi l-a făcut să aştepte 40 de ani în deşert.
Iosif a petrecut ani mulţi în închisoare înainte ca Dumnezeu să-l înalţe liderul care avea să fie.
• Dumnezeu l-a uns pe David rege, dar mai apoi el a aşteptat ani până când a devenit rege cu adevărat.
Fiecare trebuie să trecem prin aceste perioade de aşteptare. Chiar şi Isus a aşteptat 30 de ani făcând tâmplărie până când Şi-a început slujirea publică.
De ce trebuie să aşteptăm? Asta ne învaţă să ne încredem în Dumnezeu. Unul din lucrurile pe care trebuie să le învăţăm este: „Întârzierea nu va distruge niciodată planul lui Dumnezeu”.
O întârziere nu este o negare. Copiii trebuie să înveţe diferenţa între „nu” şi „nu încă”. Şi tot aşa şi noi. De multe ori gândim că Dumnezeu spune „nu” când de fapt El spune „nu încă”.
(God will not fulfill your dream immediately/Copyright © 2010 Rick Warren. All rights reserved. Used by permission)

Dumnezeu te va împinge spre o credinţă mai profundă
1 Petru 1:6-7
„În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos.”
Ca să-ţi zidească credinţa, Dumnezeu îţi va da un vis. Apoi el te va îndemna să iei o decizie. Apoi va permite o amânare, pentru că amânarea te va maturiza şi te va pregăti pentru ceea ce urmează. Adevărul este că vei avea dificultăţi în timpul amânării. Asta nu se întâmplă pentru că Lui nu-i pasă sau că a uitat de tine; dimpotrivă, asta te va împinge spre o credinţă mai profundă.
Cât Dumnezeu amână, te vei confrunta cu următoarele dificultăţi: împrejurări grele şi critici. Asta face parte din viaţă. Dumnezeu te-a făcut aşa pentru că ştie că te vei întări pe măsură ce vei înfrunta adversitate şi opoziţie.
Când Moise a condus pe fiii lui Israel afară din Egipt, prin deşert spre Ţara Promisă a întâmpinat o problemă după alta. Prima dată n-au avut apă. Apoi n-au avut mâncare. Apoi au fost o mulţime de plângeri. Apoi au fost şerpii veninoşi. Moise făcea ce i-a zis Dumnezeu să facă, dar tot au fost probleme.
David a fost uns rege, apoi pentru următorii câţiva ani a fost vânat de Saul. Iosif a avut un vis de a deveni conducător, totuşi, a fost vândut ca sclav şi aruncat în închisoare sub acuzaţii false pentru a lâncezi în uitare. Imaginaţi-vă problemele lui Noe care avea construiască o grădină zoologică plutitoare!
Biblia spune că atunci când Moise a murit, Iosua a fost ales ca lider. Moise a condus oamenii prin deşert, iar Iosua i-a dus în Ţara Promisă. A făcut el partea uşoară? Biblia spune că, ajunşi lângă Pământul Promisiunii, izraeliţii au văzut uriaşii. Până şi în Ţara Promisă erau probleme!
Dumnezeu face toate astea pentru a ne creşte credinţa şi a ne zidi caracterul. Când ajungem în locul în care dificultăţile devin foarte mari, când ne atingem limitele, când suntem obosiţi şi ne-am epuizat toate posibilităţile, Dumnezeu poate începe o lucrare mare prin noi: „acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări. Asta nu este o întâmplare, pentru că încercarea credinţei voastre este cu mult mai scumpă decât aurul…. „ 1 Petru 1:6-7
(God pushes you toward a deeper faith /Copyright © 2010 Rick Warren. All rights reserved. Used by permission)

Dumnezeu lasă problemele să devină imposibilităţi
2 Corinteni 1:8-9
În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, aşa că nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim; pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înşine, ci în Dumnezeu care învie morţii.
Când în urmărirea visului tău totul se deteriorează până devine imposibil de parcurs, când situaţia pare fără speranţă, felicitări: eşti într-o companie bună!
Chiar şi Pavel a ajuns într-un punct mort: „La timpul acela am fost copleşiţi, povara era mai grea decât puteam duce, de fapt ne-am spus că am ajuns la capăt. Totuşi, am crezut că această experienţă care ne-a dus la limita rezistenţei ne-a învăţat să credem nu în noi, ci în Cel care învie morţii!”
Dacă Dumnezeu poate învia morţii din punct de vedere fizic, El îi poate ridica şi din punct de vedere emoţional. El poate restaura o căsnicie moartă. El poate învia o carieră moartă. Te poate restaura dintr-o boală. Dacă El poate învia morţii, atunci poate face orice.
În situaţia lui Avram, Dumnezeu a spus: „Vei fi tatăl unei mari naţiuni”, dar apoi Avram a trebuit să aştepte până la 99 de ani pentru a avea primul copil. Biblia descrie situaţia lui Avram de la dificilă la imposibilă. El se uita la trupul lui şi zicea: „În nici un caz!” Când s-a uitat la soţia lui a zis: „De două ori, în nici un caz!”
Dar Sara a rămas însărcinată şi ei au râs de asta. Când s-a născut copilul i-au pus numele Isaac, care înseamnă râset.
Adesea Dumnezeu lasă la problemele să devină imposibilităţi. Ucenicii au plănuit să-L urmeze pe Isus. Ei credeau că El este Mesia, apoi L-au văzut atârnând pe cruce, murind. Era acesta un impas pentru ei? Pentru trei zile după aceea aşa a părut, numai că Isus a înviat.
Când te confrunţi cu un impas, poate vei întreba: „Ce se întâmplă, Doamne? Am pierdut eu din vedere voia Ta? Planul Tău? Nu am înţeles viziunea Ta?” ţine mine: acest capăt de drum, această fundătură este parte din planul lui Dumnezeu pentru tine!
(God often lets problems become impossibilities/Copyright © 2010 Rick Warren. All rights reserved. Used by permission)

Impas? Aşteaptă-te ca Dumnezeu să acţioneze!
"Tu zici: ,Dacă poţi!'... Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!" Marcu 9:23
dumnezeu îţi va zidi credinţa dându-ţi un vis. Dar acel vis cere o decizie de a-l urma, o decizie a credinţei, apoi Dumnezeu îţi va testa credinţa confruntându-te cu amânări, dificultăţi, fundături.
În toate astea Dumnezeu intervine şi eliberează. Dumnezeu face miracole. Dumnezeu dă soluţii. De exemplu:
• În cazul lui Moise, Dumnezeu a despărţit Marea Roşie
• În cazul lui Avram, Sara a conceput un copil în mod miraculos
• În cazul lui Iosif, dintr-odată visul lui s-a împlinit şi el nu mai era închis, dimpotrivă, era al doilea în conducerea egipteană.
Iat Isus a înviat! Dumnezeu poate transforma chiar şi o cruce în înviere, iar asta înseamnă că El are puterea de a transforma un impas într-o eliberare. El îţi zideşte credinţa prin amânări, dificultăţi şi impasuri ca apoi să te poată elibera – El merită toată onoarea.
Când te confrunţi cu un capăt de drum, răspunsul este să-l aştepţi pe El să acţioneze. Ce te aştepţi să facă în viaţa ta?
"Facă-vi-se după credinţa voastră!" Matei 9:29
Când aştepţi eliberarea, Dumnezeu are toate meritele. Şi apoi te poţi uita înapoi să vezi cum te-a condus Dumnezeu pe calea credinţei, extinzând şi crescând încrederea ta în El cu fiecare pas. Încrederea ta este mai puternică acum, aşa încât poţi spune: “O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!...” Psalmii 27:13
Care este răspunsul atunci când dai de o fundătură? “El ne-a izbăvit şi ne izbăveşte dintr-o astfel de moarte, şi avem nădejde că ne va mai izbăvi încă.” 2 Corinteni 1:10
(Dead end? Expect God to act /Copyright © 2010 Rick Warren. All rights reserved. Used by permission)

Cele şase faze ale credinţei
Atunci S-a atins de ochii lor, şi a zis: "Facă-vi-se după credinţa voastră!" Matei 9:29
Dumnezeu foloseşte credinţa noastră pentru a ne binecuvânta iar asta face din viaţa noastră o minunată aventură. Este critic să cooperăm cu Dumnezeu pe măsură ce El lucrează la credinţa noastră. Din cauza importanţei credinţei, vreau să revizuiesc şase faze ale credinţei pe care le-am studiat săptămâna trecută. De asemenea, le veţi avea pe toate în acelaşi loc.
Faza 1 – Visul: Am un vis pus în mine de Dumnezeu? Dacă încă nu ai un vis, roagă-te: „Doamne, dă-mi un vis!” Dacă nu poţi nota nimic în dreptul visului tău, ai nevoie să te rogi. Dacă nu ai un vis, nu trăieşti cu adevărat. Doar exişti. Dumnezeu te-a pus pe pământul acesta cu un scop.
Faza 2 – Decizia: Ai nevoie să iei o hotărâre care să ajute visul tău să vină în fiinţă? Unii din voi au un vis de la Dumnezeu, dar încă nu aţi luat decizia de a-l urma. Eşti încă de cealaltă parte a gardului, acea a spectatorului. Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine este: „Porneşte!” Câţiva dintre voi poate aveţi nevoie să vă daţi viaţa Domnului Isus. Câţiva poate aveţi nevoie să vă căutaţi o biserică. Câţiva poate aveţi nevoie să luaţi decizia de a vă implica în slujire.
Faza 3 – Amânarea: Care este cauza amânării împlinirii visului meu? Dacă încă rugăciunile tale nu au primit un răspuns, este în regulă. Asta înseamnă că eşti în camera de aşteptare a lui Dumnezeu. Nu este momentul de ocoluri. Când lucrurile nu se întâmplă în orarul programat de noi, avem tendinţa să mergem înaintea lui Dumnezeu sau să creăm ocoluri ca să facem lucrurile să se întâmple. Ai putea să greşeşti făcând asta. Aşteaptă, aşteaptă şi aşteaptă ca Dumnezeu să lucreze.
Faza 4 – Dificultatea: Care sunt dificultăţile cu care mă confrunt aşteptând ca visul meu să se împlinească? Ai fost testat, dar nu pentru ultima oară. Vei mai trece prin multe, multe teste în viaţă. Dumnezeu spune: „Ştiu exact prin ce treci. Văd. Privesc. Să nu crezi că am uitat de tine, n-am făcut-o.”
Faza 5 – Fundătura: Am ajuns într-un punct mort? Unii din voi sunt gata să renunţe. Dar, adevărul este că eşti exact unde vrea Dumnezeu să fii. Eşti gata pentru izbăvire. Cuvintele lui Dumnezeu pentru tine sunt: „Stai acolo! Păstrează-ţi credinţa! Nu renunţa!”
Faza 6 – Izbăvirea: Mă aştept şi cred că Dumnezeu mă va izbăvi? "Facă-vi-se după credinţa voastră!" Matei 9:29 Dumnezeu este credincios. Ce ne spune că va face, va face. Dar nu se va întâmpla peste noapte. Vei trece prin toate fazele credinţei: visul, decizia, amânarea, dificultatea şi fundătura… şi apoi va veni izbăvirea!
(The Six Phases of Faith/Copyright © 2010 Rick Warren. All rights reserved. Used by permission)

Un comentariu:

Madalin spunea...

Buna,eu sunt Madalin,imi place siteul tau,articolele si fotografiile publicate sunt bune,in general imi place sa vizitez siteuri si bloguri ca sa vad cum gindesc si ce opinii au alte persoane,eu sunt din Nehoiu ,Nehoiu e un frumos orasel din Judetul Buzau, Daca vrei intra aici si vei gasi un blog cu recopilari de Asasini in serie,e foarte incitant ,chiar daca e in alta limba are traductor incorporat.Daca vrei sa iti promovezi blogul,inscrie-l in acest Directorio web SEO , este un director web gratuit,oricum vreau sa iti recomand un blog interesant si un forum gratuit unde,la fel,iti poti prezenta blogul si in general poate fi o solutie buna pentru a primi vizitatori. Salutari din Madrid

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...