Anunţ!

Asociația noastră începe următoarele cursuri/grupe:
- cu adolescente, având tema: "Ce trebuie să ştie o fată" (iar în cadrul grupului se vor discuta probleme ale adolescenţei, chestiuni care ţin de igiena personală, bunele maniere, etc.)
- cu femei (unde se vor discuta probleme de cuplu, de creşterea copiilor, etc.)
- grup de părtăşie cu familii (cupluri)
- club de lectură creştină şi nu numai
- curs de croitorie
- ocultismul şi pericolul pe care îl reprezintă
Specificăm: întâlnirile sunt săpatămânale. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară la domiciliul nostru (în Hunedoara) şi vă rugăm să ne contactaţi la adresa: elena_reinerth7@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag!

DONEAZĂ 2%/ Donate

Datele noastre sunt:
Asociaţia Creştin Umanitară Flacăra Speranţei, cod fiscal 23898629, cont bancar RO32BTRL06301201P92687XX, Banca Transilvania.
Our datas: bank account RO32BTRL06301201P92687XX Tansilvania Bank.

luni, 2 martie 2009

CERERILE DE RUGĂCIUNE ALE LUNII MARTIE 2009

REŢEAUA NAŢIONALĂ DE RUGĂCIUNE PENTRU ROMÂNIA

Timisoara, România email: prayernet@ prayernet.ro

CP 1127, OP 8, cod 300890 www.prayernet.ro

CERERILE DE RUGĂCIUNE ALE LUNII MARTIE 2009

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara”.

2 Cronici 7:14

1. Pentru Biserică, continuăm rugăciunea pentru următoarele motive specifice:

§ Trezirea şi maturizarea noastră în credinţă : relaţia noastră cu Domnul, o pocăinţa profundă, sfinţire, teamă sfântă de Domnul, întoarcere la Cuvânt şi o viaţă de rugăciune şi de veghere, creştere în credinţă, întoarcerea la dragostea dintâi, (Ef. 4: 13-16)

§ Relaţiile creştinilor – pentru iertare, restaurarea relaţiilor rupte sau afectate, pentru unitate şi acceptare în dragoste a fraţilor şi a celor din jur (2 Petru 1:5-11). Să ne rugăm pentru restaurarea relaţiilor dintre lideri creştini. Să ne rugăm pentru relaţiile din familiile creştine (dintre soţi şi dintre părinţi şi copii). Să ne rugăm pentru restaurarea şi vindecarea relaţiilor în Trupul lui Cristos din România, pentru comunicare şi unitate prin Duhul Sfânt în si între biserici.

§ Tinerii din biserici - pentru sfinţenie, dedicare pentru Cristos, pentru protecţie faţă de presiunile lumii şi ale celui rău, pentru motivaţie, alegeri, pentru călăuzire, înţelepciune, integritate. Să ne rugăm pentru taberele şi conferinţele la care merg. Să ne rugăm pentru conferinţele Peniel - ca fiecare participant să fie aibă o întâlnire personală cu Isus, ca Domnul să le schimbe inimile şi să-i transforme.

§ Intrarea fiecărui creştin în chemarea Domnului, pentru mobilizarea creştinilor în mărturisirea Evangheliei cu îndrăzneală. Pentru strategii noi pentru Biserică în lucrare, pentru finanţe şi resurse pentru lucrarea Domnului.

2. Să ne rugăm pentru revelaţia principiilor binecuvântării Domnului şi binecuvântarea economică a ţării. (Luca 21:34-36, 2 Cr. 7:14)

· Să ne pocăim de orice lăcomie personală, de orice îngrijorare (frică) care afectează pe creştini şi să cerem eliberare. Să ne pocăim de iubirea de bani, care este idolatrie şi de pofta ochilor. Să ne pocăim de zgârcenie, de egoism , de lipsa de dragoste faţă de cei săraci şi să cerem iertare pentru noi şi pentru naţiunea noastră. Să ne pocăim de datoriile în exces provocate de lăcomie, de pofta ochilor. Să ne rugăm pentru ieşirea din datorii.

· Să ne rugăm ca Biserica să dea zeciuială şi să continue să dăruiască, să semene în credinţă - chiar în mijlocul strâmtorărilor! Să ne rugăm ca Dumnezeu să dea înţelepciune Bisericii în toiul acestei clătinări, să fie lumină şi sare- fără compromis şi fără frică. Să ne rugăm pentru înţelepciune şi chibzuinţă pentru Biserica lui Isus Cristos în aceste vremuri. Să ne rugăm ca bogăţiile neamurilor să vina în mâinile celor neprihăniţi.

· Să ne rugăm ca Domnul să ierte lăcomia, avariţia, corupţia, traficul de putere şi influenţa prin bani, forme de furt din sistemul economic al naţiunii noastre. Să ne rugăm ca orice forme de corupţie care afectează (jefuiesc) resursele financiare, energetice şi economice ale României să fie demascate şi oprite. Să cerem lui Dumnezeu să aducă dreptate în cadrul instituţiilor din ţară, să expună corupţia şi să pună frica de Domnul în viaţa celor care au păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva naţiunii.

· Să ne rugăm pentru trezire în România, pentru întoarcere la Domnul, pentru foame după Dumnezeu şi după Cuvântul Lui în inimile românilor în vremea aceasta de clătinare.

3. Să ne rugăm pentru stabilitatea economică şi financiară a ţării, şi protecţia Domnului peste resursele economice .

· Să ne rugăm pentru protecţia ţării noastre, a monedei naţionale şi a Băncii Naţionale faţă de orice forme de terorism economic. Să ridicăm scuturi de rugăciune în jurul ţării împotriva atacurilor financiare speculative, a furturilor de capital, a şantajelor economice. Să cerem protecţie peste sistemul economic şi financiar- bancar al ţării. Să ne rugăm împotriva fugii de capital (a retragerilor de bani) din ţară.

· Să ne rugăm pentru stabilitatea economică a ţării, ca producţia internă să se menţină şi chiar să crească. Să ne rugăm pentru legi şi resurse pentru relansarea agriculturii, şi pentru sprijinirea iniţiativelor micilor întreprinzători. Să ne rugăm pentru locuri de muncă în ţară. Să ne rugăm pentru strategii naţionale de protecţie şi de stimulare a dezvoltării economice, pe principii biblice.

· Să ne rugăm pentru măsuri înţelepte în guvernarea ţării, pentru conducătorii ţării- Preşedenţie, Guvern, Parlament, Justiţie, Banca Naţională - ca strategiile şi deciziile pe care le iau în vremea aceasta să fie sub puterea Duhului Sfânt.

· Să continuăm să ne rugăm împotriva dezbinărilor interetnice din ţară. Să ne rugăm împotriva dezbinărilor create între grupuri sociale din ţară.

· cerem îndurare de la Domnul pentru naţiunea noastră. Să ne rugăm conform 2 Cr 7:14 pentru naţiunea noastră, ca să se întoarcă de la căile ei rele, ca Domnul să vindece economia naţiunii noastre. Să ne rugăm ca Domnul să vină în ajutorul naţiunii noastre. (PS 23 si PS 91)

4. Să ne rugam pentru România, pentru protecţia şi pacea ţării, în interior şi la graniţe, pentru relaţiile României cu ţările vecine, cu EU, Rusia, Ucraina, NATO şi SUA, pentru integritatea teritorială a ţării, pentru favoarea Domnului în relaţiile internaţionale. Să ne rugăm pentru alinierea şi alianţele României în contextul actual, ca să fie după voia Domnului.

· Să ne rugăm pentru stăvilirea violenţelor şi dezordinii din ţara noastră, pentru anihilarea grupurilor de tip mafiot şi a structurilor ascunse de putere. Să ne rugăm pentru înţelepciune şi îndrăzneală pentru autorităţi.

· Să ne rugăm pentru alegerile prezidenţiale din România, ca Domnul să ridice un Preşedinte după voia Lui.

5. Să ne rugăm pentru protecţia Israelului, pentru viitorul Guvern care va fi ales.. Să ne rugăm pentru deciziile care se iau în Israel şi faţă de Israel în vremea aceasta. Să ne rugăm pentru mântuirea evreilor.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România!

Un comentariu:

Alexandru spunea...

Recomand parcurgerea materialului "Manifest pentru pocainta".
Iti multumesc.
In Slujba Lui.
alex
http://nazireat4him.blogspot.com

Mult har in lucrarea la care esti chemat de Domnul!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...