Anunţ!

Asociația noastră începe următoarele cursuri/grupe:
- cu adolescente, având tema: "Ce trebuie să ştie o fată" (iar în cadrul grupului se vor discuta probleme ale adolescenţei, chestiuni care ţin de igiena personală, bunele maniere, etc.)
- cu femei (unde se vor discuta probleme de cuplu, de creşterea copiilor, etc.)
- grup de părtăşie cu familii (cupluri)
- club de lectură creştină şi nu numai
- curs de croitorie
- ocultismul şi pericolul pe care îl reprezintă
Specificăm: întâlnirile sunt săpatămânale. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară la domiciliul nostru (în Hunedoara) şi vă rugăm să ne contactaţi la adresa: elena_reinerth7@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag!

DONEAZĂ 2%/ Donate

Datele noastre sunt:
Asociaţia Creştin Umanitară Flacăra Speranţei, cod fiscal 23898629, cont bancar RO32BTRL06301201P92687XX, Banca Transilvania.
Our datas: bank account RO32BTRL06301201P92687XX Tansilvania Bank.

joi, 11 iulie 2013

Păstrând ceea ce Isus a dobândit pentru noi la cruce, Prima parte

Traducere după "Keeping what Jesus purchased for us on the cross" de Deedre Whynot.
Dacă L-ai rugat pe Isus Cristos să fie Domnul şi Mântuitorul tău, ai primit ungerea lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt şi care locuieste în tine.
“Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi EL vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi , pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte, dar voi Il cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.”
Ioan 14:16-17

“Cât despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o de la El, rămâne în voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în EL, după cum v-a învăţat ea.”
1 Ioan 2:27
            Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu care l-a înviat pe Isus din morţi. De fapt, numele “Isus Cristos” înseamnă Isus cel Uns sau Cel Împuternicit. Acelaşi Duh Sfânt, căruia Isus s-a supus,  l-a făcut pe Isus să înfăptuiască miracolele pe care le-a făcut în timpul slujirii sale timpurii.
Această putere care l-a înviat pe Isus din  morţi se numeşte puterea de înviere. Cea mai măreaţă manifestare a puterii lui Dumnezeu a avut loc atunci când Isus a fost înviat din morţi. Această putere a fost chiar mai măreaţă decât atunci când a fost eliberată prin cuvântul Lui rostit la crearea pământului şi al tuturor lucrurilor de pe pământ şi din univers, la crearea tuturor creaturilor precum şi la crearea cea mai măreaţă a lui Dumnezeu, omenirea, pe care El a creat-o după chipul propriu.
            “La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
            El era la început cu Dumnezeu.
            Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.”  Ioan 1:1-3
             Gândiţi-vă: Dumnezeul care a făcut toate aceste lucruri, şi Fiul Său, Isus Cristos, Cuvântul prin care totul a fost creat, trăieşte în voi prin Duhul Său cel Sfânt. Dacă ne gândim cum Isus însuşi a murit pentru ca Dumnezeu să îşi facă locuinţa pământească în noi este uimitor. Ce privilegiu! Ce minune1 Ce miracol!    
            “Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”  Romani 5:8
Pentru viaţa noastră veşnică, pe care am primit-o prin Isus Cristos, suntem datori Dumnezeului Tată şi Duhului Sfânt.
“Şi după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în EL, să nu piară ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3: 14-16   
            Precum a scris scriitorul cărţii “Evrei”: “cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?” În continuare scriitorul ne îndeamnă: “…Cu atât mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele.”  Evrei 2:3,1
Fraţi şi surori în Isus Cristos, fără prezenţa şi influenţa constantă a lui Dumnezeu în vieţile noastre prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt, noi  nu avem putere să biruim ispitele păcatului iar diavolul influenţează şi afectează această lume naturală stăpânită de Satan.
Dar apostolul Ioan, scriind în 1 Ioan 4:4, ne îndeamnă să ne amintim: “Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că cel ce este în voi (Duhul Sfânt şi cuvântul, Isus Cristos) este mai mare decât cel ce este în lume (Satan şi demonii lui).” Apoi Pavel ne instruieşte în Romani 8:32: “El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?”
            Isus Cristos a murit ca să restaureze omenirii tot ceea ce Satan a furat: relaţia spirituală prin naşterea din nou, vindecare trupească, reînnoirea sufletului (care este alcătuit din minte, emoţii şi voinţă), victorie în fiecare domeniu al vieţii. Isus a cumpărat pentru noi toate acestea. Toate acestea ne sunt date fără plată şi legitim, dar nu le primim automat. Noi trebuie să împlinim partea noastră pentru a le putea primi. Toate acestea le primim prin credinţă. Adevărata credinţă vine aşa cum noi “luăm seama”, adică ascultăm şi împlinim promisiunile lui Dumnezeu în ceea ce priveşte aceste lucruri. Adevărata credinţă ne împuterniceşte să ascultăm de acele promisiuni. Aceste promisiuni se găsesc în Biblie. Ele trebuie căutate. Noi trebuie să ne înclinăm inimile şi voinţele către ceea ce Dumnezeu ne-a promis şi ne-a poruncit în Cuvântul Său, adică în Biblie. Trebuie să ne supunem vocii şi conducerii Duhului Sfânt.  El ne-a fost dat ca să ne fie sfătuitor şi ghid în tot adevărul. Ascultaţi ce a spus Isus despre El: “Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt,  pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”
De aceea, “Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Ioan 14:26,27
            “Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
            El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.
            Tot ce are Tatăl, este şi al Meu; de aceea am zis ca va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.”  Ioan 16:13-15
            Duhul Sfânt vorbeşte şi descoperă adevărul ascuns din Cuvântul lui Dumnezeu în Biblie şi îl foloseşte pentru a ne ghida zilnic în victorie aşa cum noi I ne supunem lui. El este vocea lui Isus, Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. El ne vorbeşte dar noi trebuie să alegem să-l ascultăm, să îl credem şi să I ne supunem. Totul funcţionează atât de uşor dacă noi decidem zi de zi să facem asta cu toată inima sau voinţa.
            Mulţi creştini se tem că nu pot auzi vocea lui Dumnezeu dar Isus ne asigură că în calitate de copii ai lui Dumnezeu noi putem să Îi recunoaştem vocea. 
            “După ce (Isus) şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.
            Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.” Ioan 10:4,5,14
            Pavel ne spune în Filipeni 2:13: “Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” 
            Isus ne încurajează să înţelegem că prin duhurile noastre născute din nou noi ştim, recunoaştem vocea Marelui Păstor Isus Cristos, care este Duhul Sfânt. El ne dă revelaţia adevărului sau a voinţei lui Dumnezeu aşa cum noi îl căutăm în rugăciune şi în cuvântul scris, astfel încât noi să ne putem face partea de a umbla zilnic în victoria care ne-a fost promisă, adică să credem şi să ne supunem. 
            Haideţi să luăm o decizie în inima noastră. O decizie din inimă este o decizie sau un angajament a voinţei umane. Nu se bazează pe sentimentele momentane sau pe raţionamentul minţii ci pe ceea ce se întâmplă atunci când suntem atinşi de Dumnezeu şi ne dorim să Îl urmăm cu toată fiinţa noastră: duh, suflet si trup. Când ne unim inima sau voinţa voinţei lui Dumnezeu şi menţinem sau ne păzim ca să nu schimbăm acea decizie, atunci Dumnezeu ne promite ceva: “…căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce i-am încredinţat până în ziua aceea.” 2 Timotei 1:12
     Vedeţi, Dumnezeu ni s-a dedicat dar şi noi trebuie să I ne dedicăm Lui. El ne-a dedicat totul prin faptul că L-a trimis pe singurul Său Fiu, Isus Cristos, ca să moară pentru noi. Noi ne dedicăm Lui atunci când, în primul rând, credem şi primim Cuvântul viu (Isus Cristos) şi în al doilea rând, când credem şi primim cuvântul scris (Biblia) şi pe Duhul Sfânt, care ne ghidează în cuvânt. El ne revelează adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca noi să putem să ne supunem poruncilor pe care le auzim din Cuvânt. Dacă noi vom fi de acord cu cuvântul atunci vom auzii porunci pe care va trebui să le împlinim dar vom fi împuterniciţi de Dumnezeu(vom primi putere)  pentru a le putea împlini; şi nu le vom împlini prin puterile noastre ci prin puterea Lui. Rezultatul va consta într-o manifestare a unui lucru pentru care noi am crezut. 
            “Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.”
Proverbe 4:23
            Aşadar haideţi să ne păzim voinţa de necredinţă şi neascultare. În următorul articol vom începe să vorbim despre cum să facem asta; cum să ne păzim şi cum să rămânem în credinţă şi ascultare, cum să ne protejăm de strategiile diavolului de a ne amăgi şi de a ne separa  de încrederea în Domnul.

În Concluzie:
            Zideşte-ţi şi dezvoltă-ţi urechile spirituale pe care le-ai primit. Asta înseamnă că trebuie să te supui zilnic la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru te va ajuta să crezi că auzi într-adevăr de la Dumnezeu. Aminteşte-ţi că Duhul Sfânt este cu tine să te conducă în tot adevărul dacă vei dori să I te supui. El te va învăţa cum să faci acest lucru.
            Roagă-l pe Duhul Sfânt să te conducă zilnic să citeşti şi să studiezi Biblia, să mergi în mod regulat la întâlnirile de biserică ca să auzi mesajele lui Dumnezeu pentru tine prin predici şi învăţături, şi să ai părtăşie şi cu alţii. Roagă-te zilnic în limbi, după cum spune Iuda: “Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt.” Iuda, versetul 20
Dacă nu ai fost botezat niciodată cu Duhul Sfânt aşa cum Isus a poruncit, şi dacă nu ai vorbit în alte limbi, roagă-l pe pastorul tău să te ajute să primeşti această împuternicire vitală. Fiecare creştin trebuie să fie în stare să se roage în limbi. Despre asta vom vorbi într-un alt articol. Fără această putere a Duhului Sfânt nu vei avea decât puterile tale proprii pentru a trăi o viaţă de creştin. Tu ai nevoie de puterea lui Dumnezeu.
            Petrece timp zilnic mulţumind, lăudând şi închinându-te lui Dumnezeu, nu doar atunci când eşti la biserică. Biblia ne spune că Dumnezeu “locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său.” Psalmul 22:3 
            Atunci când îi vorbim sau ne rugăm lui Dumnezeu, şi EL ne vorbeşte. Lui Dumnezeu îi place când noi avem părtăşie cu El. Lui îi place să ni se descopere/reveleze. Când petrecem timp în cuvântul scris, El ne vorbeşte de acolo. EL ne dă revelaţia vieţii din belşug pe care noi o putem avea pentru că Isus a murit pentru aceasta. “Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” Ioan 10:10
            Haideţi să decidem din toată inima să dorim şi să credem că Dumnezeu ne vorbeşte personal.
    În cele ce urmează veţi găsi câteva versete despre a auzi vocea lui Dumnezeu şi pe care aş vrea să le citiţi, să vă rugaţi în legătură cu ele şi să vă gândiţi la ele. Aceste versete vă vor zidi credinţa în Dumnezeu şi vă vor încuraja.
*Isaia 55:3                                 *Marcu 4:24-25                                 *Apocalipsa 3:20
*Matei 17:5                               *Ioan  5:25                                         *Proverbe 20:12  

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...