Anunţ!

Asociația noastră începe următoarele cursuri/grupe:
- cu adolescente, având tema: "Ce trebuie să ştie o fată" (iar în cadrul grupului se vor discuta probleme ale adolescenţei, chestiuni care ţin de igiena personală, bunele maniere, etc.)
- cu femei (unde se vor discuta probleme de cuplu, de creşterea copiilor, etc.)
- grup de părtăşie cu familii (cupluri)
- club de lectură creştină şi nu numai
- curs de croitorie
- ocultismul şi pericolul pe care îl reprezintă
Specificăm: întâlnirile sunt săpatămânale. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară la domiciliul nostru (în Hunedoara) şi vă rugăm să ne contactaţi la adresa: elena_reinerth7@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag!

DONEAZĂ 2%/ Donate

Datele noastre sunt:
Asociaţia Creştin Umanitară Flacăra Speranţei, cod fiscal 23898629, cont bancar RO32BTRL06301201P92687XX, Banca Transilvania.
Our datas: bank account RO32BTRL06301201P92687XX Tansilvania Bank.

marți, 1 iulie 2008

Este Biblia greu de citit?

Aşa mi se părea şi mie, până am fost într-o duminică la biserica unor prieteni. Pastorul explica de ce nu e Biblia greu de citit. Luase ca exemplu genealogia din Geneza 5. Urmaşii lui Adam prin Set până la Noe. Ne spunea că în limba în care a fost scrisă Biblia, fiecare nume ebraic are o traducere, înseamnă ceva.
Adam................... Om
Set................. dat să fie
Enos............... supus morţii
Cainan............. cu tristeţe
Mahalaleel..... din prezenţa Domnului
Iared............ Cineva coboară
Enoh................. dedicat
Metusala......... murind va trimite
Lameh.............. celui smerit
Noe................. mângâiere.
Dacă citim traducerile numelor pe verticală, vom avea surpriza să găsim o frază care prefigurează venirea, moartea, învierea Domnului şi mântuirea oamenilor. Ceea ce înseamnă că nimic nu este la întâmplare. Încă de la Adam încoace Dumnezeu avea deja un plan pentru toţi urmaşii lui. Ştia că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Aşa că, L-a trimis pe Mielul fără cusur să ia păcatele lumii asupra Lui, ca să putem fi mântuiţi prin credinţă.
Mi-a plăcut mult acea predică. Mi-a schimbat percepţia asupra Cărţilor ca Numeri, Deuteronom. Mi-am dat seama că ele nu sunt numai înşiruiri fade de nume ci toate au un rost. Dacă aş înţelege ce înseamnă fiecare aş putea vedea cât de importantă este pentru planul lui Dumnezeu fiecare persoană. Nu mai pot spune acum cu uşurinţă: oare ce rost are viaţa mea? Pentru că ştiu că Dumnezeu are un scop şi pentru mine, cum a avut cu fiecare om căruia i-a dat suflare de viaţă pe acest pământ.
Psalmul 139 este foarte explicit cu privire la aceste lucruri:
"Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi cînd mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gîndul. Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate căile mele.Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte, şi-Ţi pui mîna peste mine. O ştiinţă atît de minunată este mai pe sus de puterile mele: este prea înaltă ca s'o pot prinde.Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m'ai ţesut în pîntecele mamei mele: Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine, cînd am fost făcut într'un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pămîntului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cît de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor!Dacă le număr, sunt mai multe decît boabele de nisip. Cînd mă trezesc, sunt tot cu Tine. Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veciniciei!"
Nu-i aşa că avem un Tată minunat? Acum vi se mai pare Biblia greu de citit?

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...