Anunţ!

Asociația noastră începe următoarele cursuri/grupe:
- cu adolescente, având tema: "Ce trebuie să ştie o fată" (iar în cadrul grupului se vor discuta probleme ale adolescenţei, chestiuni care ţin de igiena personală, bunele maniere, etc.)
- cu femei (unde se vor discuta probleme de cuplu, de creşterea copiilor, etc.)
- grup de părtăşie cu familii (cupluri)
- club de lectură creştină şi nu numai
- curs de croitorie
- ocultismul şi pericolul pe care îl reprezintă
Specificăm: întâlnirile sunt săpatămânale. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară la domiciliul nostru (în Hunedoara) şi vă rugăm să ne contactaţi la adresa: elena_reinerth7@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag!

DONEAZĂ 2%/ Donate

Datele noastre sunt:
Asociaţia Creştin Umanitară Flacăra Speranţei, cod fiscal 23898629, cont bancar RO32BTRL06301201P92687XX, Banca Transilvania.
Our datas: bank account RO32BTRL06301201P92687XX Tansilvania Bank.

marți, 17 iunie 2008

HARUL ESTE DARUL LUI DUMNEZEU PENTRU TINE

A. HARUL ESTE ESENŢIAL
Verset-reflector Rom. 5:15
Credinţa este catalizatorul manifestării harului lui Dumnezeu în viaţa ta şi noi toţi am primit credinţa de la Dumnezeu prin Cuvântul Său. Harul ne dă posibilitatea de a împlini în viaţă lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere în Cuvânt.
1 Ef. 2:8 Cum distinge acest verset creştinismul de alte religii?
1 Pet. 4:10-11 Cum suntem noi administratorii harului?
2 Tim. 2:1 Ce înseamnă să fii puternic în har?

B. CE SPUNE CUVÂNTUL?
Noi avem nevoie de harul Domnului şi atunci putem face tot ce ne-a chemat să facem. Dar este o tendinţă în viaţa creştină să ne bazăm pe propriile aptitudini ca să îndeplinim planul lui Dumnezeu mai degrabă decât pe puterea Lui. Harul ne dă puterea de a face voia Domnului în felul în care El doreşte. Dar fără o proaspătă şi puternică dependenţă de harul Lui, noi vom începe să căutăm alte căi care să împlinească dorinţele inimii noastre. Harul produce o reacţie naturală, te face să doreşti să trăieşti la un standard cât mai înalt, produce o dorinţă naturală de a înainta în ascultare de Cuvânt.

C. BOGĂŢIILE HARULUI
Noi toţi avem nevoie de darul harului. E ca şi cum Dumnezeu Şi-ar întinde mâinile Lui cereşti peste noi şi
ne-ar înmâna acest minunat şi puternic dar. Fiecare din noi este plin de talente, potenţial, abilităţi. Dacă începem cu adevărat să colaborăm cu Dumnezeu putem primi tot ce are Domnul mai bun pregătit pentru a ne oferi. Dar dacă avem idei prea înalte şi stabilim ţeluri care sunt prea mari pentru aptitudinile şi darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, vom ajunge să fim frustraţi.
Diavolul va fi merei pe aproape să ne spună: “Nu eşti destul de bun, nu meriţi destul, nu ai destulă credinţă ca să meriţi ceva de la Dumnezeu.”
Dumnezeu este capabil să furnizeze tuturor oamenilor abilităţile necesare pentru a face voia Sa şi pentru a se bucura de binecuvântările Lui. Când puterea ta se sfârşeşte, puterea miraculoasă a lui Dumnezeu vine. Harul lui Dumnezeu face ca această putere să fie disponibilă fiecărui credincios. Harul lui Dumnezeu nu se termină niciodată. Puterea lui este disponibilă tuturor celor care cred pentru a-l putea primi. Şi pentru că puterea Duhului este disponibilă prin har şi este fără plată, o persoană nu trebuie să se simtă vrednică pentru a o primi. Isus a murit pentru tine şi te-a spălat cu sângele Său. Tu poţi aspira la tot ce are Dumnezeu. Creştinismul se bazează pe credinţă, har şi pe credinţa în Isus Cristos. Este diferit de toate celelalte religii false ale lumii. Religiile false sau cultele false se bazează pe fapte. Falsele religii încearcă să producă fapte aducând condamnare peste oameni. Creştinismul produce binecuvântări prin har. Noi trebuie să ne amintim mereu că ceea ce primim nu este rezultatul a ceea ce facem, ci mai degrabă este rezultatul a ceea ce El a făcut.

D. GÂNDURI ASUPRA CĂRORA SĂ INSISTĂM
1. Mântuire prin har.
Mântuirea (sau darul vieţii veşnice) nu poate fi câştigată. Ca să o meriţi ar trebui să ai o viaţă faără păcat- ceea ce nici un om nu a putut să facă exceptându-L pe Isus. Acest dar al iertării de păcatele noastre, darul vieţii veşnice, numit mântuire, este atât: un dar. Nu poate fi câştigat. Ca orice dar este fără plată, doar că trebuie să fie primit. Ca şi credincioşi, atunci când păcătuim trebuie să ne pocăim şi să ne bazăm pe harul lui Dumnezeu să ne dea un nou început.
2. Favoare nemeritată
O definiţie a harului este favoare nemeritată pe care Dumnezeu ne-o dă sub forma Cuvântului Său, Numelui Său, Împărăţiei Sale, Duhului Său, vindecării Sale, puterii şi autorităţii Sale. Biblia spune în Ps. 5:12 că El ne înconjoară cu favoarea Sa ca şi cu un scut. Când alegem să umblăm în favoarea Lui prin credinţă, vom experimenta un tratament preferenţial. Pe măsură ce înaintăm pe cale zilnic cu Dumnezeu lucruri inexplicabil de bune ni se vor întâmpla şi vom spune: “Asta este favoare de la Dumnezeu”. Dar nu se va întâmpla decât atunci când ne aşteptăm ca harul Său să opereze în mod supranatural în vieţile noastre.


3. În faţa tronului de har
Harul creşte pe măsură ce vii înaintea tronului de har şi intri în prezenţa Lui. Înaintea tronului vei absorbi dragostea şi atitudinea Lui, vei lua din caracterul şi din îndurarea Lui. Cu cât apropierea de Dumnezeu va fi mai intimă, cu atât poţi fi umplut de încredere de la El şi de o capacitate interioară de a sta ferm pe promisiunile Lui. Vei începe să te bazezi pe puterea Lui şi nu pe a ta.
Nimic nu va merge până nu vei învăţa să te încrezi în harul Lui. Până mai este har, el este gratuit, supranatural, dând putere, întărind, disponibil pentru tine-dacă întinzi mâna să iei. Când Dumnezeu ţi-a dat viziunea Sa, te-a aprovizionat cu har pentru a te susţine ca să poţi împlini planul Lui. Dacă Dumnezeu ţi-a dat ceva de făcut dar a existat o amânare, atunci astăzi este ziua să primeşti harul Său pentru a o lua de la capăt.
Dă har şi condu oamenii la Isus mai bine decât să-i judeci şi să-i alungi.
Credinţa şi harul lucrează împreună, credinţa fiind acceleratorul harului. Harul Domnului, influenţa Lui divină ne salvează de păcat când ne încredem în El.

MĂRTURISIRE
Harul Domnului îmi este de ajuns în fiecare zonă a vieţii mele. El mi-a dat Numele lui Isus – un Nume care este mai mare decât orice putere care ar putea veni împotriva mea. Prin credinţă în Numele lui Isus sunt vindecat şi sunt puternic, sunt salvat prin harul lui Dumnezeu. Este al meu (harul) prin credinţa în Isus. Este darul lui Dumnezeu. Harul Lui îmi este de ajuns. Puterea Lui este făcută desăvârşită în slăbiciunea mea.


Ioan 1:16
Romani 3:23, 4:16, 5:1-2, 17, 20-21
2 Corinteni 9:8, 12:9
2 Timotei 2:1
1 Ioan 5:14

Ioan 1:17, 16:13
Galateni 2:21
Romani 12 :6

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...