Anunţ!

Asociația noastră începe următoarele cursuri/grupe:
- cu adolescente, având tema: "Ce trebuie să ştie o fată" (iar în cadrul grupului se vor discuta probleme ale adolescenţei, chestiuni care ţin de igiena personală, bunele maniere, etc.)
- cu femei (unde se vor discuta probleme de cuplu, de creşterea copiilor, etc.)
- grup de părtăşie cu familii (cupluri)
- club de lectură creştină şi nu numai
- curs de croitorie
- ocultismul şi pericolul pe care îl reprezintă
Specificăm: întâlnirile sunt săpatămânale. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară la domiciliul nostru (în Hunedoara) şi vă rugăm să ne contactaţi la adresa: elena_reinerth7@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag!

DONEAZĂ 2%/ Donate

Datele noastre sunt:
Asociaţia Creştin Umanitară Flacăra Speranţei, cod fiscal 23898629, cont bancar RO32BTRL06301201P92687XX, Banca Transilvania.
Our datas: bank account RO32BTRL06301201P92687XX Tansilvania Bank.

joi, 12 iunie 2008

Obiectivele noastre

Asociaţia are următoarele obiective stabilite:
a) organizarea de întâlniri (conferinţe, seminarii, manifestări publice) având ca scop transmiterea principiilor creştine, promovarea tinerelor talente (în special în domeniul cultural – religios) şi dezvoltarea relaţiilor dintre membrii asociaţiei;
b) organizarea de acţiuni de asistenţă socială destinate tuturor categoriilor de indivizi, grupuri şi comunităţi cu risc crescut de izolare sau excludere socială, acordare de ajutoare constând în distribuirea de alimente, îmbrăcăminte-încălţăminte, bunuri de larg consum, medicamente cu titlu gratuit şi ajutoare băneşti;
c) activităţi de formare a membrilor în vederea implicării sociale şi culturale active în societatea şi diaspora românească;
d) realizarea şi editarea de publicaţii şi materiale audio – video (cărţi, reviste, broşuri, cursuri, filme, muzică, CD-uri, etc.) cu un conţinut cultural – religios sau a unor publicaţii de specialitate şi informare;
e) elaborarea şi implementarea de programe pentru ridicarea standardului de viaţă a categoriilor de persoane aflate în dificultate sau defavorizate: şomeri, copii, vârstnici;
f) amenajarea, dotarea şi finanţarea unor instituţii sau servicii cu destinaţie de asistenţă socială (cantine sociale, case familiale, birouri de asistenţă socială, case de copii, tabere sau grădiniţe, aziluri pentru persoane aflate în dificultate sau fără adăpost);
g) amenajarea, dotarea şi finanţarea unor centre creştine cu scopul susţinerii de programe cultural-sportive şi educative pentru copii şi tineret;
h) organizarea de conferinţe/seminarii/cursuri/programe pentru promovarea sănătăţii, igienei, distribuirea de materiale în acest sens;
i) sprijinirea libertăţii religioase şi a valorilor morale şi umane;
j) parteneriat cu autorităţile publice de drept în activităţi civice şi sociale;
k) sprijinirea integrării sociale a minorităţilor şi categoriilor defavorizate prin activităţi educaţionale şi caritabile;
l) realizarea de activităţi şi servicii în scopul obţinerii de fonduri proprii pentru promovarea scopului asociaţiei.

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...