Anunţ!

Asociația noastră începe următoarele cursuri/grupe:
- cu adolescente, având tema: "Ce trebuie să ştie o fată" (iar în cadrul grupului se vor discuta probleme ale adolescenţei, chestiuni care ţin de igiena personală, bunele maniere, etc.)
- cu femei (unde se vor discuta probleme de cuplu, de creşterea copiilor, etc.)
- grup de părtăşie cu familii (cupluri)
- club de lectură creştină şi nu numai
- curs de croitorie
- ocultismul şi pericolul pe care îl reprezintă
Specificăm: întâlnirile sunt săpatămânale. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară la domiciliul nostru (în Hunedoara) şi vă rugăm să ne contactaţi la adresa: elena_reinerth7@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag!

DONEAZĂ 2%/ Donate

Datele noastre sunt:
Asociaţia Creştin Umanitară Flacăra Speranţei, cod fiscal 23898629, cont bancar RO32BTRL06301201P92687XX, Banca Transilvania.
Our datas: bank account RO32BTRL06301201P92687XX Tansilvania Bank.

marți, 17 iunie 2008

PORUNCILE LUI DUMNEZEU de John Mason

Biblia nu ne oferă sugestii, ci porunci:
Să avem relaţii bune cu fraţii noştri Matei 5:24
Să urmărim pacea Col. 3:16
Să nu căutăm răzbunare 1 Tes.5:15
Să fim un exemplu pentru alţii 1 Tim. 4:12
Să fim spornici, neclintiţi, tari 1Cor. 15:58
Să ne înnoim mintea Rom. 12:2
Să ne despărţim de lucrurile necurate 2 Cor. 6:17
Să fim mulţumiţi cu ceea ce avem Evrei 13:5
Să fim plini de Duh Ef. 5:18
Să nu ne temem de ce ne-ar putea face oamenii Luca 12:4
Să nu fim ca lumea Rom. 12:2
Să evităm lăcomia şi invidia Evrei 13:5
Să avem răbdare cu toţi oamenii 1 Tes. 5:14
Să nu renunţăm 2 Tes. 3:13
Să fim oameni de calitate Evrei 6:12
Să fim atenţi la falşii profeţi Matei 7:15
Să evităm discuţiile greşite 1 Tim. 6:20
Să nu stingem Duhul 1 Tes. 5:19
Să ne ferim de poftele firii pământeşti 1 Pet. 2:11
Să învăţăm pe copiii noştri despre Domnul Ef. 6:4
Să aruncăm toate îngrijorările noastre asupra Domnului 1 Pet. 5:7
Să evităm cârtelile şi certurile Fil. 2:14
Să fim mulţumitori în totul 1 Tes. 5:18
Să nu dăm prilej diavolului Ef. 4:27
Să nu întristăm pe Duhul Sfânt Ef. 4:30
Să ne cinstim părinţii Ef. 6:2 Mat. 19:19
Să ne supunem lui Dumnezeu Iacov 4:7
Să lăsăm oamenii să vadă faptele noastre bune Mat. 5:16
Să ne împotrivim diavolului Iacov 4:7
Să luăm toată armătura lui Dumnezeu Ef. 6:11
Să ne smerim Iacov 4:10
Să umblăm în Duhul Gal. 5:25
Să răsturnăm izvodirile minţii 2 Cor. 10:5
Să devenim îndrăzneţi cu Domnul Evrei 4:16
Să căutăm împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui Mat. 6:33
Să nu părăsim adunarea Evrei 10:25
Să privim la Isus Evrei 12:2
Să trăim în învoială, în acord Matei 18:19
Să nu fim pricină de poticnire Rom. 14:13
Să binecuvântăm pe cei care ne persecută Matei 5:44
Să răscumpărăm timpul Ef. 5:16
Să nu ne ruşinăm cu Isus Rom. 10:11
Să ne încredem în Domnul Evrei 10:35
Să ne închinăm cuviincios şi în rânduială 1 Cor. 14:40
Să facem totul spre gloria lui Dumnezeu 1 Cor. 10:31

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...