Anunţ!

Asociația noastră începe următoarele cursuri/grupe:
- cu adolescente, având tema: "Ce trebuie să ştie o fată" (iar în cadrul grupului se vor discuta probleme ale adolescenţei, chestiuni care ţin de igiena personală, bunele maniere, etc.)
- cu femei (unde se vor discuta probleme de cuplu, de creşterea copiilor, etc.)
- grup de părtăşie cu familii (cupluri)
- club de lectură creştină şi nu numai
- curs de croitorie
- ocultismul şi pericolul pe care îl reprezintă
Specificăm: întâlnirile sunt săpatămânale. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară la domiciliul nostru (în Hunedoara) şi vă rugăm să ne contactaţi la adresa: elena_reinerth7@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag!

DONEAZĂ 2%/ Donate

Datele noastre sunt:
Asociaţia Creştin Umanitară Flacăra Speranţei, cod fiscal 23898629, cont bancar RO32BTRL06301201P92687XX, Banca Transilvania.
Our datas: bank account RO32BTRL06301201P92687XX Tansilvania Bank.

marți, 17 iunie 2008

IUBIND OAMENII DIFICILI

de Kenneth Copeland

Probabil te poţi gândi chiar acum la câţiva oameni care sunt greu de iubit. Poate că ei nu te tratează corect. Poate că sunt dinadins dificili, poate că ceva din personalitatea lor supune pe alţii la un tratament greşit.
Cum te descurci cu oamenii dificili? Poţi face ceva ca să-i schimbi? Cum să iubeşti oamenii care sunt greu de iubit?
Nu-i poţi schimba. Nici măcar nu te poţi descurca cu ei. Dar îţi poţi dezvolta dragostea până la a-i putea iubi aşa cum sunt.
De câte ori spui: „Te iubesc, Tată”, Duhul Sfânt - Duhul dragostei - dă jos vechile ziduri, te apleacă către sinele tău şi te învaţă lucruri pe care nici nu ai ştiut că le ştii.
Iubind oamenii - oricât de urât s-ar purta, oricât de groaznică ar fi atitudinea lor – este ceva ce putem face. Şi o facem prin credinţă. În acelaşi timp, creştem orice vine prin credinţă, plantăm sămânţa, o udăm şi lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe de creşterea iubirii.
Isus a iubit şi ne-a poruncit să iubim. Ne-a spus despre principiul iubirii. El a semănat seminţele iubirii. Şi ca să asigure succesul iubirii necondiţionate a oamenilor, ne-a dat Duhul dragostei, care I-a dat şi Lui putere în fiecare zi a Lui pe pământ.

FA PRIMUL PAS CORECT
„Cum aş putea să încep?”întrebi. cum semeni prima sămânţă a iubirii? Sămânţa nu se dezvoltă din încercarea ta de a iubi oamenii dificili. Acesta nu este locul în care trebuie să începi. Trebuie să începi iubindu-L pe Dumnezeu.
Când Isus a dat marea poruncă a iubirii, a dat în ordine, prima şi apoi a doua poruncă. El a spus în Matei 22:37-39 : „Isus i-a rãspuns: Sã iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta, cu tot sufletul tãu, şi cu tot cugetul tãu. Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncã. Iar a doua, asemenea ei, este: Sã iubeşti pe aproapele tãu ca pe tine însuţi.”
Seamănă prima sămânţă cu credinţă. Spune:”Tată ceresc….Dumnezeu şi Tată al Domnului meu Isus, împreună cu care eu sunt una în Duh…. Isus mi-a spus să iubesc pe Domnul Dumnezeul meu cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu toată puterea mea, deci ca un act al voinţei mele, ca un act al ascultării, eu declar, Te iubesc.”
Ce descriu aici este sămânţa iubirii agape, este modul în care Dumnezeu iubeşte. Această iubire este aceea care se dăruieşte pe sine, „cu care ne-a iubit El”. (Ef. 2:4) . Agape este primul act al voinţei. Este un legământ: „Eu voi iubi”.
Acum urmează actul credinţei: „Voi iubi pentru că Isus a spus aşa”. Nu simţi un lucru, dar ai luat o decizie şi continui să-ţi declari încrederea în Dumnezeu – continui să uzi sămânţa credinţei tale. „Tată, Te iubesc pentru că aşa trebuie. Te iubesc pentru că aşa am decis. Te iubesc pentru că am un legământ cu Tine. Te iubesc pentru că Isus m-a iubit întâi şi S-a dat pe Sine pentru mine. Te iubesc pentru că Isus mi-a poruncit să Te iubesc. Iau o decizie şi o respect. Pun dragostea agape, dragostea lui Dumnezeu, în acţiune.”
Nu poţi face astea fără ca duhul tău să reacţioneze. Nu poţi spune aceste cuvinte fără să stârneşti darurile pe care le-a pus Dumnezeu în tine.
Ai pornit procesul dezvoltării iubirii. Dragostea va fi perfecţionată pe măsură ce vei continua să declari: „Te iubesc Tată din toată inima mea, cu tot sufletul, cu tot trupul, cu toţi banii.” Dintr-odată ceva din tine se ridică şi spune: Ce tot spui? Nu-i adevărat. Ştii bine că nu-L iubeşti pe Dumnezeu cu tot trupul tău. Ar trebui să ai mai multă grijă cu ceea ce faci. Ştii că nu-L iubeşti pe Dumnezeu cu toţi banii tăi. Te superi de fiecare dată când cineva menţionează vreo ofrandă.
Ştii cine vorbea cu tine? Era teama.

DRAGOSTEA ALUNGĂ TEAMA
Dragostea imediat începe să alunge frica de la tine. Este teama cea care te-a ţinut departe de dragostea pentru Dumnezeu, aşa cum a poruncit-o Isus. Teama că El nu te acceptă. Teama că El va cere prea mult de la tine. Teama că nu vei fi în stare să trăieşti la standardele Lui. Chiar teama că El te va face să iubeşti pe oricine. Natura iubirii Lui este aceea că va alunga de la tine această teamă. Nu te lăsa distras. Nu înceta să uzi sămânţa.
Cel mai bun lucru de făcut este să te pocăieşti chiar atunci: „Nu, în Numele lui Isus, eu nu-mi voi urma sentimentele mele. Nu îmi voi urma vechea gândire firească. Te iubesc, Tată.” Spune-I din nou şi din nou, de-a lungul zilei. Spune-I când te trezeşti dimineaţa, spune-I seara când te duci la culcare.
„Dar, frate Copeland, nu simt asta.” Acesta nu este un fel de iubire care depinde de sentimente. Aceasta este dragoste agape. O spui pentru că El este Dumnezeul şi Tatăl tău. O spui pentru că-L onorezi. O spui datorită sângelui şi Numelui lui Isus.
Vreau să-ţi spun că de fiecare dată când o spui, duhul tău se înalţă într-un alt loc. Omul tău interior născut din nou dobândeşte o nouă victorie şi frica este izgonită afară. Este doar o chestiune de zile până vei începe să umbli la un nivel mai înalt. Vei realiza că ceva s-a întâmplat cu tine.

CE SE ÎNTÂMPLĂ?
De câte ori spui: „Te iubesc, Tată”, Duhul Sfânt - Duhul dragostei - dă jos vechile ziduri, te apleacă către sinele tău şi te învaţă lucruri pe care nici nu ai ştiut că le ştii. Tu spui: „Te iubesc Tată din toată inima mea” şi dintr-o dată începi să auzi ceva din interiorul inimii tale. Întâi vei începe prin a-L auzi pe Tatăl ceresc spunându-i omului tău interior, te iubesc. Şi inima ta va începe să tânjească să audă tot mai mult de la El despre dragostea pe care El vrea să o toarne prin tine.
Duhul tău omenesc re-creat începe să devină conştient de ce se întâmplă acolo în acest timp. Dragostea se dezvoltă şi alungă toate lucrurile vechi care te-au împiedicat să-L auzi cu claritate. Atunci din interior se revarsă Duhul Sfânt şi Dragostea lui Dumnezeu şi orice fel de teamă este dată afară.
Când vei începe să gândeşti fără ca frica să-ţi contamineze gândirea, vei începe să vezi lucrurile prin realitatea faptului că Dumnezeu te iubeşte la fel de mult ca pe Isus. Începe să asculţi. Potriveşte-ţi gândurile după gândurile Lui. Dezvoltarea dragostei lui Dumnezeu în interiorul tău tânjeşte acum să fie arătată în viaţa ta exterioară-ca să-I aducă Lui glorie.
Tocmai porneşti pe drumul pe care dragostea şi compasiunea lui Dumnezeu vor începe să curgă prin tine, revărsându-se afară. Primul lucru care se va vedea va fi că-ţi vei iubi soţia mai mult ca niciodată. Copiii tăi vor afla ce înseamnă dragostea adevărată pentru că vor primi dragostea lui Dumnezeu prin tine. Apoi, fii atent, te vei trezi privind oamenii într-o altă lumină şi iubindu-i cu dragostea agape.

SA IUBESTI OAMENII DIFICILI NU ESTE ATÂT DE GREU
Iată-ne înapoi la oamenii dificili. Cu toţii avem de-a face cu cineva greu de iubit. Din nou, nu începeţi prin a-i iubi pe ei…începeţi prin a-L iubi pe Dumnezeu. „Te iubesc Doamne, deci în Numele lui Isus îi iubesc şi pe ei.” Păstrează vie dragostea lui Dumnezeu în tine. Dragostea cu care Dumnezeu L-a iubit pe Isus este în tine şi este acolo cu un scop-scopul Lui.
Deci noi ne-am plantat sămânţa. Am udat-o. Conform cu Efeseni 3:17 avem rădăcina şi temelia pusă în dragoste şi ne-am primit creşterea. Dragostea este desăvârşită în noi şi orice frică a fost izgonită (1 Ioan 4:18). Teama nejustificată de Dumnezeu, teama de circumstanţe, teama de oameni-afară toate!
Acum suntem gata să începem să iubim oamenii cu aceeaşi dragoste care a crescut în noi. Dragostea ce şi-a făcut loc în inima noastră iubeşte acum oamenii.
Uitaţi-vă la Efeseni 3:17-19, „Aşa încât Hristos sã locuiascã în inimile voastre prin credinţã; pentruca, având rãdãcina şi temelia pusã în dragoste, sã puteţi pricepe împreunã cu toţi sfinţii, care este lãrgimea, lungimea, adâncimea şi înãlţimea; şi sã cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţã, ca sã ajungeţi plini de toatã plinãtatea lui Dumnezeu.”
A cunoaşte dragostea Unsului înseamnă a fi umplut total de Dumnezeu. Orice faptă a dragostei demonstrează plinătatea lui Dumnezeu. Orice vindecare este o faptă a dragostei. Orice miracol este o faptă a dragostei. Orice deosebire a duhurilor este o faptă a dragostei. Orice limbă sau deosebire a limbilor este o faptă a dragostei Lui depline.
Dragostea Unsului trece dincolo de orice cunoştinţă, ne duce la o asemenea intimitate cu Dumnezeu încât, la fel ca Isus, începem să ştim ce se află în inima oamenilor. Ştim pentru că dragostea lui Dumnezeu ne mişcă şi începem să înţelegem reţinerile lor. Înţelegem ce le motivează acţiunile şi atitudinile. Începem să intuim, să discernem. De ce? Pentru că El vrea să ştim şi El va călăuzi faptele noastre de dragoste către ei.
Câtă vreme ţinem deschise canalele de comunicare în dragoste cu Dumnezeu, suntem reţinuţi de la a fi uşor de ofensat sau de la a vorbi oamenii de rău, Îl vom putea auzi. Câtă vreme vom dezvolta dragostea noastră pentru El şi-L vom lăsa să izgonească frica noastră, vom putea auzi ceea ce El ne spune despre ei.
Dacă în fiecare zi trăim prin credinţa care lucrează prin această dragoste, vom putea privi înainte fără a ţine evidenţa, nu numai oamenilor dificili, ci a tuturor. Mai degrabă aşteptăm să auzim ce are Dumnezeu să ne spună despre ei şi să vedem ce vrea El să ne arate. Ca Isus, le răspundem spunându-le ceea ce Tatăl ne-a spus şi făcând ceea ce El ne-a arătat.
Dacă continuăm în dragoste şi credinţă, Dumnezeu se va ocupa de ei exact cum S-a ocupat şi de noi. Dumnezeu Îşi va arăta toată slava şi noi vom vedea în continuare minunatele Lui fapte de iubire.
TRåIND O VIATA DE DRAGOSTE
Nu există nimic, dar absolut nimic mai important decât să înveţi să iubeşti. De fapt, cu cât îţi vei perfecţiona umblarea în dragoste, cu atât voia perfectă a lui Dumnezeu te va însoţi. Asta pentru că orice altă putere spirituală derivă din dragoste. De exemplu, Biblia ne învaţă: credinţa lucrează prin dragoste. Şi o rugăciune care să primească răspuns este aproape imposibilă atunci când credinciosul păşeşte afară din dragoste şi refuză să ierte sau este în conflict cu fraţii lui.
Fără dragoste, darurile tale nu vor funcţiona. Limbile şi profeţiile nu vor funcţiona. Credinţa eşuează, cunoştinţa este fără rod. Toate adevărurile pe care le-ai învăţat de la Dumnezeu lucrează în dragoste. Nu-ţi vor folosi la nimic dacă nu vei trăi în dragostea lui Dumnezeu. 1 Cor. 13:4-8 descrie viaţa de dragoste perfectă. Este răbdătoare şi plină de bunătate. Nu este geloasă şi nici mândră. Nu se poartă necuviincios sau egoist şi nu se supără uşor. Dragostea crede totul, suportă totul, speră totul, îndură totul.
Sună ca o comandă exagerată, nu-i aşa? Dar, nu dispera. Tu eşti creat din dragoste. Dumnezeu te-a re-creat în imaginea iubirii. Şi El Şi-a trimis Duhul dragostei să trăiască în tine, să te înveţe cum să iubeşti aşa cum iubeşte El. poţi trăi o viaţă plină de dragoste.
ÎNCEPE ACUM.

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...