Anunţ!

Asociația noastră începe următoarele cursuri/grupe:
- cu adolescente, având tema: "Ce trebuie să ştie o fată" (iar în cadrul grupului se vor discuta probleme ale adolescenţei, chestiuni care ţin de igiena personală, bunele maniere, etc.)
- cu femei (unde se vor discuta probleme de cuplu, de creşterea copiilor, etc.)
- grup de părtăşie cu familii (cupluri)
- club de lectură creştină şi nu numai
- curs de croitorie
- ocultismul şi pericolul pe care îl reprezintă
Specificăm: întâlnirile sunt săpatămânale. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară la domiciliul nostru (în Hunedoara) şi vă rugăm să ne contactaţi la adresa: elena_reinerth7@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag!

DONEAZĂ 2%/ Donate

Datele noastre sunt:
Asociaţia Creştin Umanitară Flacăra Speranţei, cod fiscal 23898629, cont bancar RO32BTRL06301201P92687XX, Banca Transilvania.
Our datas: bank account RO32BTRL06301201P92687XX Tansilvania Bank.

marți, 17 iunie 2008

ÎNNOIREA MINŢII

„Cãci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi cãile voastre nu sunt cãile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţã de pãmânt, atât sunt de sus cãile Mele faţã de cãile voastre şi gândurile Mele faţã de gândurile voastre.” Isaia 55:8-9

Dacă punctul de vedere al lui Dumnezeu s-ar sfârşi la versetul 9, atunci am putea la fel de bine să aruncăm prosopul şi să renunţăm pentru că gândurile lui Dumnezeu sunt cu mult mai presus de ale noastre. Dar nu renunţaţi.
Uitaţi-vă la ce spune Dumnezeu în continuare (v. 11). „Tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fãrã rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele”. Cum poate Cuvântul Lui să prospere dacă noi nu putem ajunge la înălţimea gândurilor şi căilor Sale? Dumnezeu spune: „Dacă voi nu puteţi descoperi gândurile şi căile Mele singuri, Eu am avut oameni sfinţi ca să Mi le scrie, inspiraţi de Duhul Sfânt. V-am dat 66 de cărţi cu gândurile Mele şi cu căile Mele. Aceste cărţi includ vechile Mele gânduri şi căi, precum şi cele noi.Acestea noi sunt chiar mai bune decât cele vechi aşa că, asiguraţi-vă că trăiţi după acestea noi.
Vedeţi, Dumnezeu este acelaşi, dar El ne-a lăsat două legăminte sau două contracte. Nu vă mai întoarceţi să încercaţi să trăiţi după legământul pe care l-a dat El oamenilor care erau pierduţi. Ei au trăit după vechiul legământ- morţi spiritual şi despărţiţi de Dumnezeu. Ei erau păcătoşi, vechea natură a fost acoperită nu curăţită.
Astăzi suntem făpturi noi în Cristos. Noi nu suntem doar iertaţi, păcatele noastre au fost spălate şi am fost înnoiţi. Suntem vii, răscumpăraţi, eliberaţi, liberi, vindecaţi şi salvaţi.
Putem părăsi căile josnice şi carnale ale firii. Doar trebuie să ne hrănim din Cuvântul Domnului. Lăsaţi-l să vă reînoiască mintea şi să aducă viaţa în trupul vostru muritor. Dacă o faceţi, Cuvântul pe care L-a trimis Domnul la voi va împlini scopul pentru care a fost trimis- acela că vă va ajuta să umblaţi în căi mai înalte ale libertăţii, abundenţei şi sănătăţii divine.

MĂRTURISIRE
Dumnezeu a trimis Cuvântul Său ca să mă vindece. El îmi vindecă trupul şi-mi înnoieşte mintea astfel încât pot gândi cu gândurile Lui şi pot urma căile Lui. Cuvântul lui Dumnezeu rodeşte în mine.MAREA BĂTĂLIE CU MINTEA
Ai capacitatea dată de Dumnezeu să-ţi faci în minte imagini, ai imaginaţie care aduce experienţe particulare în viaţa ta. Modul în care îţi imaginezi lucrurile sau viaţa poate avea un mare impact asupra experienţelor tale. În gândurile tale bătălia ta începe. Gândurile vin şi este alegerea ta pe ce anume vrei să insişti, la care să te opreşti. Trebuie să începem ca în mod activ să dăm afară gândurile care nu sunt conform voii lui Dumnezeu.
Satan vrea să ai gânduri fără rost (goale şi prosteşti). El vrea să te gândeşti la lucruri păcătoase. Diavolul vrea să te vezi învins, bolnav, înfrânt. El vrea să te gândeşti numai la tine şi la nevoile tale. Dacă te vei gândi la aceste lucruri ele îţi vor influenţa direcţia vieţii.
Nu numai că îţi poţi imagina promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu ca pe deplin funcţionale în viaţa ta, ci prin Duhul Sfânt El îţi dă o imagine măreaţă a viziunii pe care El a planificat-o special pentru tine.

CE SPUNE CUVÂNTUL?
Arma principală cu care luptăm este Cuvântul lui Dumnezeu folosit în diverse feluri: predicat, mărturisit, meditat asupra lui, scris sau citit. Cuvântul lui Dumnezeu are un efect de sfinţire asupra minţilor şi vieţilor noastre în orice fel l-am folosi.
2 Cor. 10:5 În ce fel putem face gândurile nostre roabe?
Filip. 4:8 Care sunt câteva exemple practice, zilnice despre ce ar trebui să gândim?
1 Cor. 2:16 ce înseamnă să avem gândurile lui Cristos?LA CE TE GÂNDEŞTI
Noi trebuie să ne înfrânăm gândurile şi să nu le permitem luxuri carnale sau să le permitem să mediteze la orice ne trece prin cap. Trebuie să exersăm să învâţăm să ne gândim la ce să ne gândim. Asta cere ceva disciplină şi practică. Trebuie să ne ghidăm imaginaţia astfel încât să aducem roadă conform Cuvântului.


Puterea imaginaţiei
Ai capacitatea de a folosi imagini mentale pentru a construi un tablou al vieţii tale. Acel tablou este rodul imaginaţiei tale şi această imaginaţie va produce în cele din urmă un comportament. Dumnezeu a creat mintea omenească pentru a putea crea imagini, capabil să-şi urmeze închipuirile. Dar nu numai imaginaţia este responsabilă pentru comportament (este rădăcina comportamentului), dar aceasta este purtată de o capacitate supranaturală de a obţine imagini obiective. Dacă vei folosi capacitatea omenească de a construi imagini care nu sunt bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu, asta va duce la un comportament greşit.

Înoindu-ţi mintea
Dacă vei medita la Cuvântul lui Dumnezeu zi şi noapte, tot ce vei face va duce la propăşire. (Ps. 1:3)
Aceasta este schimbarea comportamentului. Orice vei face va propăşi şi va fi binecuvântat când imaginaţia ta este formată după Cuvântul scris al lui Dumnezeu sau pe cel pe care El îl vorbeşte inimii tale. Asta ţi-a promis Dumnezeu. Meditând asupra Cuvântului, mintea ta este curăţită şi înnoită… gândurile tale vor fi schimbate şi tu vei gândi gândurile potrivite.


Legea minţii
Legea minţii spune că comportamentul este rodul imaginaţiei. Mintea produce imagini care descriu înţelegerea ta asupra realităţii şi te aşează acolo. Acesta este modul omenesc de a gândi în imagini, nu în cuvinte. Ai capacitatea de a folosi imagini cu care să construieşti tabloul vieţii tale. Acel tablou este rodul imaginaţiei tale şi această imaginaţie va produce în cele din urmă un comportament.


GÂNDURI PE CARE SĂ INSISTĂM
Lasă-ţi mintea să funcţioneze aşa cum a fost creată. Lasă legea minţii să funcţioneze pentru tine. Construieşte o imagine interioară cu ceea ce te-a chemat Dumnezu să faci. Uită-te la ea mai bine decât la problemele momentului. Nu te concentra pe jigniri, răni sau eşecuri ale trecutului, pentru că, dacă ai s-o faci, vei irosi momentul supranatural în care ai putea auzi chemarea lui Dumnezeu pentru viaţa ta.
Nu ceea ce ţi se întâmplă în viaţă îţi cauzează eşecuri sau succese, ci ceea ce cezi despre tine însuţi. Unii oameni cred că nu ar trebui să aibă nimic. Ei cred că niciodată nu ar putea scăpa de sărăcie, sau să trăiască fără boli. Până când nu vor schimba aceste imagini şi nu vor crede ce Dumnezeu le-a promis în Cuvânt, ei vor rămâne în aceeaşi situaţie. Cere sârguinţă să lucrezi cu mintea ta. Mintea noastră trebuie să se alinieze pe Cuvântul lui Dumnezeu cu scopul de a reuşi în viaţă. A gândi în linie cu Cuvântul înseamnă a avea gândurile lui Cristos.

MĂRTURISIRE
Voi medita la Cuvântul lui Dumnezeu care îmi va regenera mintea şi mă va elibera. Am gândirea lui Cristos şi gândesc gândurile lui Dumnezeu. Aceste gânduri vor aduce propăşire şi victorie în fiecare zonă a vieţii mele. Prin puterea Duhului Sfânt aleg să gândesc gânduri bune pentru viaţa mea, ştiind că voi deveni ceea ce gândesc. Clipă de clipă şi zi după zi îmi voi orienta imaginaţia după Cuvântul lui Dumnezeu şi după chemarea înaltă pe care El o are pentru viaţa mea.

Isaia 26:3
Filip. 4:8
Matei 6:34
Rom. 12:2
1 Cor. 2:16
2 Cor. 10:4-5
1 Tes. 5:23
Marcu 7:20-23
Isaia 55:8
Ioan 14:27
Matei 6:25, 31

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...